Công bố khoa học GV

Báo cáo tổng kết công tác Nghiên cứu khoa học Giảng viên Khoa Kinh Tế, năm học 2020-2021

12/01/2022
1. Tổ chức hội thảo khoa học cấp Khoa
Trong năm học 2020-2021, Khoa Kinh tế tổ chức 1 hội thảo khoa học cấp khoa “Giải pháp phát triển doanh nghiệp trong giai đoạn mới 2021-2030” có chỉ số ISBN. Nhằm tạo diễn đàn khoa học cho giảng viên trong khoa, các nhà nghiên cứu trong trường và ngoài trường, các nhà quản lý, các doanh nghiệp trao đổi kết quả nghiên cứu về các vấn đề của nền kinh tế, đúc kết những bài học lý luận và thực tiễn góp phần nâng cao nội dung và chất lượng của đào tạo.
Thống kê cụ thể như sau:
Bảng 1. Kết quả biên tập nội dung kỷ yếu hội thảo khoa học “Giải pháp phát triển doanh nghiệp trong giai đoạn mới 2021-2030”
STT BÀI VIẾT TÁC GIẢ - ĐƠN VỊ
01 Doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh mới. GS TS. Hoàng Thị ChỉnhKhoa Kinh Tế,
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM
02 Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến các doanh nghiệp logistics tại Việt Nam. ThS. Trần Ngọc Nhã ViKhoa Kinh Tế,
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM
03 Sự tác động của đại dịch COVID-19 đến thị trường xuất khẩu lao động Việt Nam. ThS. Đặng Thanh ThủyKhoa Kinh Tế,
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM
04 Thực trạng hoạt động của doanh nghiệp trong ngành gỗ và sản phẩm gỗ và một số kiến nghị. ThS. Nguyễn Kiều Oanh. Trường Đại học Tài chính – Marketing
05 Tổng quan ngành du lịch Quảng Nam năm 2020 và giải pháp phát triển du lịch Quảng Nam trong bối cảnh hậu Covid-19. ThS. Lê Đức Thọ. Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng
06 So sánh các yếu tố ảnh hưởng đến tiêu chuẩn lựa chọn phương thức thâm nhập và mở rộng thị trường quốc tế của doanh nghiệp Mỹ và Nhật Bản. ThS. Nguyễn Thị Hải Bình. Trường ĐH Tài chính – Marketing
07 Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Châu Âu (EVFTA): Cơ hội và thách thức cho Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid-19. ThS. Phan Vũ Ngọc LanKhoa Kinh Tế, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM
08 Vai trò của tư duy phản biện đối với sinh viên trong thời điểm kinh tế hội nhập. ThS. Nguyễn Thanh MỹKhoa Kinh Tế, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM
09 Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc phát triển ngành Khách sạn tại TP.HCM. ThS. Dương Bảo TrungKhoa Quản trị Du lịch - Khách sạn, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM
10 Xu hướng áp dụng trí tuệ nhân tạo vào tuyển dụng và khuyến nghị cho các doanh nghiệp Việt Nam. ThS Nguyễn Trần Duyên PhúKhoa Kinh Tế, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM
11 Xu hướng Marketing trong thời đại mới, cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp hiện nay. TS. Huỳnh Nhựt NghĩaThS. Nguyễn Ngọc Thủy Tiên. Khoa Kinh Tế, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM
12 Định hướng phát triển dịch vụ giao thức ăn nhanh cho doanh nghiệp thương mại điện tử tại TPHCM trong bối cảnh “bình thường mới”. ThS. Đỗ Thị Thu Hà, CN. Hoàng Quốc Minh (Cựu sinh viên). Khoa Kinh Tế, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM
13 Giải pháp chiến lược về hoạt động kinh doanh bảo hiểm qua kênh ngân hàng (Bancassurance) tại TPHCM. ThS. Lý Đan Thanh, CN. Phạm Thị Quỳnh Thi (Cựu sinh viên). Khoa Kinh Tế, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM
14 Giải pháp ngắn hạn cho doanh nghiệp Logistics vừa và nhỏ tại Việt Nam trong diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu. ThS. Nguyễn Thái HàKhoa Kinh Tế, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM

2. Công bố khoa học của Giảng viên khoa kinh tế
Năm học 2020-2021, Giảng viên khoa Kinh tế đã có tổng cộng 50 công bố khoa học các cấp với trong và ngoài nước với 110 lượt giảng viên tham gia. Trung bình, mỗi giảng viên của khoa có hơn 2 công bố và hơn 4 lượt tham gia vào hoạt động NCKH, đây là con số cao không chỉ tính ở mặt bằng chung của UEF mà còn trên mặt chung của các Trường Đại học ngoài công lập. Đặc biệt, trong năm, nhiều giảng viên của Khoa đã chủ động tham gia và công bố nghiên cứu ở các hội thảo khoa học quốc tế (05 bài), tạp chí quốc tế (06 bài) và 01 giáo trình, sách chuyên khảo quốc tế.
Thống kê cụ thể như sau:
Bảng 2. Thống kê số lượng công bố khoa học của giảng viên khoa Kinh tế
Loại công bố Số lượng bài viết Số lượt tham gia Ghi chú
Tổng số công bố
50 110  
Trong đó:      
Hội thảo khoa học khoa Kinh tế có ISBN
14 17 Hội thảo cấp Khoa: Giải pháp phát triển doanh nghiệp trong giai đoạn mới 2021-2030, Tháng 05/2021, ISBN 978-604-79-2758-6
Hội thảo khoa học cấp thành phố do UEF tổ chức
03 05 Nâng Cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại TPHCM, Tháng 11/2020, ISBN: 978-604-79-2558-2
Hội thảo khoa học do Trường khác tổ chức
02 03 Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp thành phố Marketing thời đại 4.0, Tháng 07/2021, ISBN: 978-604-79-2799-9, Trường ĐH HUTECH
 
Hội thảo khoa học quốc gia
02 02 Hội thảo khoa học quốc gia "CFAC 2021: ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ, THỊ TRƯỜNG VÀ CHÍNH SÁCH" I, Tháng 06/2021, SBN 978-604-79-2819-4
Hội thảo quốc tế
05 07 Hội thảo khoa học quốc tế “The First International Conference on Science, Economics and Society Studies UEF 2020”, Tháng 11/2020, ISBN: 978-604-79-2604-6
Tạp chí của trường
09 24 Tạp chí Phát triển và hội nhập
Tạp chí khoa học trong nước khác
04 15 Tạp chí công thương, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing, Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, Tạp chí Kinh tế và Dự báo.
Tạp chí quốc tế
06 19 Management Science Letters, Academy of Strategic Management Journal, Journal of Asian Finance, Economics and Business (JAFEB), Business & IT by the Czech Technical University in Prague, Universal Journal of Educational Research, Cogent Business & Management
Đề tài nghiên cứu cấp trường hoàn thành đã nghiệm thu
04 13
  • Một số giải pháp nhằm tăng mức độ hấp dẫn đến quyết định chọn trường ĐH có học phí cao tại TP.HCM.
  • Khảo sát nhu cầu đào tạo trình độ đại học ngành Bất Động Sản.
  • Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên Trường Đại học Tài chính – Marketing.
  • Component costs evaluation through the logistics value chain (LVC) in Vietnam.
Giáo trình, sách chuyên khảo
01 05 A study on factors affecting switching behaviour toward online shopping of Vietnamese consumers during the COVID-19 time.
Số công bố trung bình/ giảng viên
2,17 4,78  
Nguồn: Tài liệu lưu trữ của Khoa
TIN LIÊN QUAN