Công bố khoa học GV

Công bố công trình NCKH trong nước của giảng viên khoa Kinh tế năm 2018 - 2019

14/11/2019
Họ Tên Loại công trình Cấp Tên bài báo Tên tạp chí, Proceedings Số và thời gian xuất bản Chỉ số ISSN, ISBN
TĂNG MỸ SANG
Hội thảo khoa học
TRƯỜNG Khởi nghiệp Fintech trong lĩnh vực Tài chính – ngân hàng Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Star up undergraduate student of universities and colleges in Ho Chi Minh city” của trường ĐH Sài Gòn Tháng 12/2018
TĂNG MỸ SANG Tạp chí khoa học TRONG NƯỚC Phát triển hình thức cho vay ngang hang nhằm hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Tạp chí Công Thương số 1- Tháng 1/2019 Tháng 1/2019 Mã số ISSN: 0866-7756
TĂNG MỸ SANG Tạp chí khoa học TRƯỜNG Các phương tiện thanh toán hiện đại trong nền kinh tế Phát triển & Hội Nhập số 44 (54) tháng 1-2/2019 Tháng 1-2/2019 Mã số ISSN: 1859-428X
TĂNG MỸ SANG
Hội thảo khoa học
KHOA Nghiên cứu sự ảnh hưởng của Fintech đối với hệ thống thanh toán của nền kinh tế Hội thảo khoa học “Xây dựng và Phát triển nền kinh tế số” của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2018
TĂNG MỸ SANG Tạp chí khoa học TRƯỜNG Thị trường phái sinh: Một bưới phát triển mới của thị trường tài chính Việt Nam Phát triển & Hội Nhập số 42 (52) tháng 9-10 /2018 Tháng 9-10/2018 Mã số ISSN: 1859-428X
TĂNG MỸ SANG
Hội thảo khoa học
TRƯỜNG Bài học kinh nghiệm từ cơ chế nguồn tài chính hỗ trợ phát triển kinh tế đặc thù cho khu vực thành thị của Mỹ Kỷ yếu hội thảo khoa học"Trao thêm các quy chế đặc thù nhằm giữ vững vị thế và vai trò đầu tàu kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh" Tháng 2/2019  ISBN: 978-604-922-731-8
TĂNG MỸ SANG Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên KHOA Quy mô, chất lượng tài sản, lợi nhuận và rủi ro từ đa dạng hóa thu nhập của ngân hàng thương mại Việt Nam
Lâm Thị Hồng Hoa Hội thảo khoa học UEF Sinh viên khởi nghiệp- cần làm gì để có thể nhận được sự chấp thuận đầu tư cho dự án 7/2019
Lâm Thị Hồng Hoa Chỉnh sửa Biên soạn giáo trình nội bộ UEF Nguyên lý kế toán 2019
Lê Phương Dung Chỉnh sửa Biên soạn giáo trình nội bộ UEF Nguyên lý kế toán 2019
Lê Phương Dung Hội thảo khoa học UEF Sinh viên khởi nghiệp- cần làm gì để có thể nhận được sự chấp thuận đầu tư cho dự án 7/2019
Lê Thanh  Tùng Bài báo TRƯỜNG Thực trạng sử dụng mạng xã hội đến hoạt động học tập của sinh viên UEF Phát triển và Hội nhập Số 1+2 năm 2019, Thời gian XB: '02/'2019 1859-428X
Lê Thanh  Tùng Bài báo TRƯỜNG Vai trò vốn ODA Nhật Bản trong phát triển cơ sở hạ tầng tại Việt Nam Phát triển và Hội nhập Số 3+4 năm 2019, Thời gian XB: '04/'2019 1859-428X
Lê Thanh  Tùng Bài báo QUỐC GIA Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam Kỷ yếu Hội thảo quốc gia: Đánh giá thực trạng đổi mới sáng tạo và tác động của nó đến năng suất (Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội) 04/'2019
Lê Thanh  Tùng Bài báo Giải pháp hỗ trợ khởi nghiệp (Start-up) tại Việt Nam trong bối cảnh CMCN 4.0 Kỷ yếu Hội thảo: Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam 10/2018 978-604-922-683-0
Lê Thanh  Tùng Bài báo THÀNH PHỐ Phát triển kinh tế tư nhân tại một số quốc gia tiên tiến và hàm ý chính sách cho TpHCM Kỷ yếu Hội thảo cấp Thành phố: Trao thêm cơ chế đặc thù 05/2019 978-604-922-731-8
Lê Thanh  Tùng Bài báo THÀNH PHỐ Giải pháp gia tăng và phát triển kênh bán hàng hiện đại tại TpHCM Kỷ yếu Hội thảo cấp Thành phố: Trao thêm cơ chế đặc thù 05/2019 978-604-922-731-8
Lê Thanh  Tùng Bài báo TRƯỜNG Áp dụng mô hình đào tạo Modern workplace learning nhằm thúc đẩy tư duy khởi nghiệp của sinh viên Kỷ yếu Hội thảo cấp Trường 06/2019
TRẦN LÊ ANH DUY Tạp chí khoa học UEF Tăng trưởng kinh tế và môi trường của Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị Tạp chí Phát triển & Hội nhập Số 42(52), tháng 09-10/2018 ISSN: 1859-428 X
NGUYỄN DUY THÁI Tạp chí Khoa học UEF Ứng dụng Chatbot trong dịch vụ chăm sóc khách hàng của các ngân hàng thương mại Tạp chí Phát triển & Hội nhập Số 44 (54), tháng 01-02/2019 ISSN: 1859-428 X
NGUYỄN DUY THÁI Kỷ yếu HTKH Thành phố Liên kết hàng không tại Thành phố Hồ Chí Minh: thực trạng và khuyến nghị Hội thảo Khoa học cấp thành phố "Trao thêm các quy chế đặc thù nhằm tạo bước phát triển nhanh, mạnh, bền vững cho Thành phố Hồ Chí Minh". 30/05/2019 05/2019 ISBN: 978-604-922-731-8
ĐỖ THỊ THU  Kỷ yếu Hội thảo khoa học Khoa Nâng cao năng lực ngành hàng hải Việt Nam Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: "Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam" 43405 NXB Kinh Tế TP. HCM 978-604-922-683-0
NGUYỄN TRẦN Kỷ yếu Hội thảo Trường Liên kết hàng không tại TP.HCM: Thực trạng và kiến nghị Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp thành phố: Trao thêm các quy chế đặc thù nhằm tạo bước phát triển nhanh, mạnh, bền vững cho TP.HCM 2019 ISBN: 978-604-922-731-8
NGUYỄN TIẾN HÙNG Tạp chí khoa học chuyên ngành Xu hướng chuyển đổi công nghệ số trong giáo dục đại học và khuyến nghị đối với các trường đại học Tạp chí Phát triển & Hội nhập Số 45 (55), tháng 01-02/2019 ISSN: 1859-428 X
NGUYỄN TIẾN HÙNG Kỷ yếu Hội thảo khoa học K.KT (UEF)
Có kỷ yếu và BB hội thảo
Khoa  Chuyển đổi kỹ thuật số quá trình phân phối bảo hiểm: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cấp Khoa: "Xây dựng và phát triển nền kinh tế số" Dec-19
NGUYỄN TIẾN HÙNG Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Thành phố K.KT có ISBN Thành phố Tổ chức quản lý ngân sách nhà nước của Hoa Kỳ, Cộng Hòa Liên Bang Đức & bài học kinh nghiệp quản lý tài chính công ở Việt Nam Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cấp Thành phố: "Trao thêm các quy chế đặc thù nhằm tạo bước phát triển nhanh, mạnh, bền vững cho Thành phố Hồ Chí Minh" NXB Kinh tế TP.HCM 05/2019 ISBN: 978-604-922-731-8
HOÀNG THỊ CHỈNH Competitiveness of tourist enterprises: A case study in Thưa Thiên Huê International jornal of Business,Social and Scientific Research 11/2018 ISSN 2309-1892
HOÀNG THỊ CHỈNH Các yếu tố của năng lực cạnh tranh tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh khách sạn tại TP. HCM Kinh tế và Dự báo
HOÀNG THỊ CHỈNH Nghiên cứu ảnh hưởng của yếu tố năng lực Marketing, hình ảnh thương hiệu và năng lực cạnh tranh đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp du lịch tại tỉnh Thừ Thiên Huế Khoa học và Công nghệ thực phẩm Số 1/2018 ISSN
HOÀNG THỊ CHỈNH Mối quan hệ và tác động văn hóa tổ chức, năng lực Marketing, hình ảnh thương hiệu đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp du lịch tại TP.HCM Phát triển nhân lực  5/2018 2309-1892
PHẠM QUỐC LUYẾN Tạp chí khoa học Trong nước Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động thực tập tốt nghiệp của sinh viên quản trị kinh doanh theo tiếp cận chuẩn đầu ra Tạp chí Quản lý giáo dục Số 3, 03/2019 ISSN: 1859-2910
PHẠM QUỐC LUYẾN Tạp chí khoa học Trong nước Một số nghiên cứu về quản lý hoạt động thực tập tốt nghiệp của sinh viên ngành quản trị kinh doanh theo tiếp cận chuẩn đầu ra Tạp chí Giáo dục và Xã hội Số ĐB1, 04/2019 ISSN: 1859-3917
PHẠM QUỐC LUYẾN Sách chuyên khảo (biên dịch) Những vấn đề nâng cao trong Mô hình phương trình cáu trúc bình phương tối thiểu riêng phần NXB Tài chính, SAGE Jan-19
Nguyễn Anh DUY Tạp chí khoa học UEF Vai trò của nguồn lực kinh tế kiều bào trong hoạt động khởi nghiệp tại Việt Nam Tạp chí Phát triển & Hội nhập Số 45(55), tháng 3-4/2019 ISSN: 1859-428 X
Nguyễn Anh DUY Hội thảo khoa học Hội Thảo Quốc Tế ĐH Sài Gòn Tổng quan vai trò của nguồn lực kinh tế kiều bào trong hoạt động khởi nghiệp tại Việt Nam Hội Thảo Quốc Tế: Khởi tạo DN cho SV các trường ĐH trên địa Bàn Tp. HCM Dec-18
Nguyễn Anh DUY Tạp chí khoa học UEF Dữ liệu lớn - cách thức khai thác cơ hội từ Dữ liệu? Trường hợp Amazon  Tạp chí Phát triển & Hội nhập 'Số 46(56), tháng 5-6/2019 'ISSN: 1859-428 X
Nguyễn Phúc Quỳnh Như  Tạp chí khoa học UEF Vai trò của nguồn lực kinh tế kiều bào trong hoạt động khởi nghiệp tại Việt Nam Tạp chí Phát triển & Hội nhập Số 45(55), tháng 3-4/2019 ISSN: 1859-428 X
Nguyễn Phúc Quỳnh Như  Hội thảo khoa học Hội Thảo Quốc Tế ĐH Sài Gòn Tổng quan vai trò của nguồn lực kinh tế kiều bào trong hoạt động khởi nghiệp tại Việt Nam Hội Thảo Quốc Tế: Khởi tạo DN cho SV các trường ĐH trên địa Bàn Tp. HCM Dec-18
Nguyễn Phúc Quỳnh Như  Chỉnh sửa Biên soạn giáo trình nội bộ UEF Kế toán tài chính 2 2019
Nguyễn Phúc Quỳnh Như  Tạp chí khoa học UEF Dữ liệu lớn - cách thức khai thác cơ hội từ Dữ liệu? Trường hợp Amazon  Tạp chí Phát triển & Hội nhập 'Số 46(53), tháng 5-6/2019 'ISSN: 1859-428 X
Nguyễn Phạm Hải Bài báo Trường Thực trạng phát triển dịch vụ
ngân hàng điện tử trong giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam
Tạp chí Phát triển – Hội nhập 43, tháng 11-12/2018 ISSN 1859-428 X
Nguyễn Phạm Hải Bài báo Trường Ví điện tử - Cơ hội tại thị trường Việt Nam Tạp chí Phát triển – Hội nhập 45, tháng 3-4/2019 ISSN 1859-428 X
LÊ THỊ MẬN Tạp chí khoa học UEF Khó khăn trong cạnh tranh của các ngân hàng thương mại cổ phần có qui mô nhỏ tại Việt Nam Tạp chí Phát triển & Hội nhập Số 42 (52), tháng 9-10/2018 ISSN: 1859-428 X
LÊ THỊ MẬN Tạp chí khoa học UEF Tác động của tỷ giá hối đoái đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam Tạp chí Phát triển & Hội nhập Số 45 (55), tháng 3-4/2019 ISSN: 1859-428 X
LÊ THỊ MẬN Tạp chí khoa học UEF Chính sách tiền tệ lạm phát mục tiêu và khả năng áp dụng ở Việt Nam  Tạp chí Phát triển & Hội nhập Số 47 (57), tháng 7-8/2019 ISSN: 1859-428 X
LÊ THỊ  MẬN Kỷ yếu Hội thảo khoa học Khoa Khó khăn trong cạnh tranh của các ngân hàng thương mại cổ phần có qui mô nhỏ tại Việt Nam Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: "Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam" 43405 NXB Kinh Tế TP. HCM 978-604-922-683-0
LÊ THỊ  MẬN Kỷ yếu Hội thảo khoa học Khoa  Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 tới hoạt động thanh toán của các ngân hàng thương mại Việt Nam Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: "Xây dựng và phát triển nền kinh tế số" 43800
LÊ THỊ  MẬN Nghiên cứu khoa học  Tr: UEF Nâng cao hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước nhằm ổn định thị trường tài chínhVviệt Nam Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, đã nghiệm thu ngày 31/ 3/2019 31/3/2019 QĐ số 55/ 2019-UEF
LÊ THỊ  MẬN Nghiên cứu khoa học  Cấp Bộ-NHNN Tín dụng đối với việc phát triển doanh nghiệp làng nghề - nghiên cứu thực nghiệm tại Bình Dương Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Viện Chiến lược Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giao tháng 10 -2019 hoàn thành ĐTNH/ 014-18
HÀ THỊ THỦY Hội thảo khoa học Khoa Nâng cao năng lực cạnh tranh cơ sở giáo dục thông qua kiểm định chất lượng CTĐT theo chuẩn quốc tế Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: "Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam" 43405 NXB Kinh Tế TP. HCM 978-604-922-683-0
HÀ THỊ THỦY Đề tài NCKH  Trường Nghiên cứu thực trạng mức độ công bố thông tin trách nhiệm xã hội của các công ty niêm yết trên TTCK Việt Nam Đề tài NCKH cấp trường Nghiệm thu tháng 01/2019
HÀ THỊ THỦY Hội thảo khoa học Khoa Trách nhiệm xã hội - Chìa khóa cho sự phát triển bền vững của các công ty khởi nghiệp tại Việt Nam Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: "Khởi nghiệp, sáng tạo ở Việt nam: Cơ hội và Thách thức" 43647
HÀ THỊ THỦY Tạp chí khoa học UEF Thực trạng công bố thông tin TNXH (CSR) của các công ty niêm yết tại Việt Nam Tạp chí Phát triển & Hội nhập Số 46, tháng 5&6/2019 'ISSN: 1859-428 X
ĐẶNG THANH THỦY Tạp chí khoa học UEF Phát triển ứng dụng GAMIFICATION trong phương pháp giảng dạy đại học Việt Nam: Xu hướng mới trong cuộc CMCN 4.0 Tạp chí Phát triển & Hội nhập Số 43(53), tháng 11-12/2018 ISSN: 1859-428 X
ĐẶNG THANH THỦY Hội thảo khoa học UEF Khuyến nghị về chính sách phúc lợi dành cho lao động nhập cư tại các khu công nghiệp và khu chế xuất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh". Kỷ yếu hội thảo khoa học"Trao thêm các quy chế đặc thù nhằm giữ vững vị thế và vai trò đầu tàu kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh" 43497 ISBN: 978-604-922-731-8
Nhan Cẩm  Trí Kỷ yếu Hội thảo Khoa Ứng dụng công nghệ thông tin cho ngành hải quan Việt Nam: Thực trạng và giải pháp Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: "Xây dựng và phát triển nền kinh tế số" 43800
Nhan Cẩm  Trí Đề Tài NCKH Trường Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Logistics Việt Nam Tham gia giải thưởng sinh viên NCKH Cấp Bộ 11110
LƯƠNG XUÂN VINH Kỷ yếu Hội thảo khoa học Khoa  Dùng mô hình hóa toán học và tư duy thuật toán để giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội trong giai đoạn CMCN 4.0 Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: "Xây dựng và phát triển nền kinh tế số" 43800
LƯƠNG XUÂN VINH Bài báo Phương pháp lượng giác hóa trong chứng minh TẠP CHÍ TOÁN HỌC VÀ TUỔI TRẺ Số 493, Jul - 18 ISSN: 0866 - 8035
LƯƠNG XUÂN VINH Bài báo Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Năng Khiếu ĐHQG TP. HCM năm học 2018 - 2019 TẠP CHÍ TOÁN HỌC VÀ TUỔI TRẺ Số 495, Sep - 18 ISSN: 0866 - 8035
LƯƠNG XUÂN VINH Bài báo Hướng dẫn giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Năng Khiếu ĐHQG TP. HCM năm học 2018 - 2019 TẠP CHÍ TOÁN HỌC VÀ TUỔI TRẺ Số 496, Oct - 18 ISSN: 0866 - 8035
TĂNG MỸ Kỷ yếu Hội thảo khoa học Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các Doanh nghiệp Việt Nam Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: "Nâng cao năng lực cạnh tranh cho Doanh nghiệp Việt Nam" Tháng 11/2018 NXB Kinh Tế TP. HCM 978-604-922-683-0
TĂNG MỸ Tạp chí khoa học UEF Thực trạng sử dụng Mạng xã hội đến hoạt động học tập của sinh viên UEF Tạp chí Phát triển & Hội nhập Số 44 (54), tháng 01-02/2019 ISSN: 1859-428 X
TĂNG MỸ Đề tài NCKH  Trường Tác động của Mạng xã hội đến hoạt động học tập của sinh viên: trường hợp nghiên cứu tại Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh Đề tài NCKH cấp trường Nghiệm thu tháng 01/2019
TĂNG MỸ Kỷ yếu Hội thảo khoa học Khoa  Giải pháp sử dụng công nghệ vào quản trị nhân sự thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0 Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: "Xây dựng và phát triển nền kinh tế số" 43435
Nguyễn Đình Cường Bài báo US Understanding Determinants of Making Airline Entry and Exit Decisions: Application of Logit Models Collegiate Aviation Review International  Vol 36, No 2 (2018) ISSN: 1523-5955
NGUYỄN TIẾN HÙNG
Hội thảo khoa học
KHOA Tác động đổi mới đối với lĩnh vực bảo hiểm của công nghệ sổ cái phân tán (DLT): Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: "Khởi nghiệp, sáng tạo ở Việt Nam: Cơ hội và thách thức"
TĂNG MỸ Kỷ yếu Hội thảo khoa học Khoa  Văn hóa sáng tạo: tầm quan trọng và một số khuyến nghị cho các doanh nghiệp trong việc xây dựng Văn hóa sáng tạo Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: "Khởi nghiệp, sáng tạo ở Việt Nam: Cơ hội và thách thức"
TĂNG MỸ SANG
Hội thảo khoa học
KHOA Tổng quan về hoạt động khởi nghiệp xanh tại việt nam Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: "Khởi nghiệp, sáng tạo ở Việt Nam: Cơ hội và thách thức"
Nguyễn Thị Ngọc  Anh Kỷ yếu Hội thảo khoa học KHOA Bức tranh tổng quát về khởi nghiệp Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: "Khởi nghiệp, sáng tạo ở Việt Nam: Cơ hội và thách thức"
Nguyễn Phúc Quỳnh Như 
Hội thảo khoa học
KHOA Mối quan hệ giữa dự toán ngân sách, nguồn lực tâm lý tích cực và hiệu suất công việc: nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: "Khởi nghiệp, sáng tạo ở Việt Nam: Cơ hội và thách thức"
Nguyễn Hoàng  Phượng
Hội thảo khoa học
KHOA Mối quan hệ giữa dự toán ngân sách, nguồn lực tâm lý tích cực và hiệu suất công việc: nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: "Khởi nghiệp, sáng tạo ở Việt Nam: Cơ hội và thách thức"
HOÀNG THỊ CHỈNH
Hội thảo khoa học
KHOA Khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam – Một cái nhìn tổng quan Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: "Khởi nghiệp, sáng tạo ở Việt Nam: Cơ hội và thách thức"
ĐỖ THỊ THU  Kỷ yếu Hội thảo khoa học Khoa  The necessary of applying new technology in logistics activities Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: "Khởi nghiệp, sáng tạo ở Việt Nam: Cơ hội và thách thức"
LÊ THỊ  MẬN Kỷ yếu Hội thảo khoa học Khoa Phát triển thị trường trái phiếu nhằm tăng khả năng huy động vốn của các doanh nghiệp Việt Nam Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: "Khởi nghiệp, sáng tạo ở Việt Nam: Cơ hội và thách thức"
HUỲNH NHỰT NGHĨA Kỷ yếu Hội thảo khoa học Khoa Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên ngành quản trị kinh doanh tại trường đại học Tài chính – Marketing Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: "Khởi nghiệp, sáng tạo ở Việt Nam: Cơ hội và thách thức"
TIN LIÊN QUAN