Hoạt động gắn kết doanh nghiệp
Hoạt động ngoại khóa, gắn kết thực tiễn với môn học của sinh viên Khoa Kinh Tế
Một số hình ảnh buổi kiến tập sáng 13/6/2019 tại Heneiken của các bạn sinh viên khoa Kinh Tế. Buổi kiến tập đã giúp các bạn tiếp cận đựơc các quy trình sản xuất và...
Cập nhật kiến thức về IFRS – Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế cho sinh viên UEF
Tiếp nối chuỗi chương trình trang bị kiến thức nghề nghiệp thực tế cho sinh viên, ngày 14/5 vừa qua, khoa Kinh tế UEF đã tổ chức thành công buổi tọa đàm: “IFRS – Xu...
Loading...