Học thuật

Hoạt động ngoại khóa, gắn kết thực tiễn với môn học của sinh viên Khoa Kinh Tế

13/06/2019
Sáng ngày 13/6/2019, các bạn sinh viên khoa Kinh tế đã được gửi đến kiến tập tại Cảng Cát Lái và tập đoàn đa quốc gia Heiniken. Đây là những hoạt động thường xuyên gắn liền trong nội dung các môn học chuyên ngành


Hình ảnh các bạn sinh viên kiến tập tại Cảng Cát Lái
Hình ảnh các bạn sinh viên kiến tập tại công ty bia Heiniken
Buổi kiến tập đã giúp sinh viên trãi nghiệm được rất nhiều hoạt động thực tiễn gắn với các nội dung lý thuyết.
Tin và ảnh: Khoa Kinh Tế
TIN LIÊN QUAN