Hoạt động gắn kết doanh nghiệp

Trang bị kiến thức pháp luật về hợp đồng trong thương mại quốc tế cho sinh viên khối ngành Kinh tế

24/05/2024
Trong các hoạt động kinh doanh, thương mại thì hợp đồng là một trong những loại giấy tờ quan trọng, có giá trị trước pháp luật, đặc biệt là đối với lĩnh vực ngoại thương. Nhằm giúp sinh viên nắm rõ kiến thức liên quan đến các vấn đề này, Khoa Kinh tế UEF đã tổ chức hoạt động báo cáo chuyên đề “Pháp luật về hợp đồng” trong khuôn khổ học phần Nghiệp vụ ngoại thương vào tối 21/5. Đồng hành chia sẻ cho sinh viên UEF là Luật sư Nguyễn Văn Hậu - Ủy viên thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM.
 


Diễn giả chia sẻ các vấn đề quan trọng liên quan đến hợp đồng trong ngoại thương
 
Xuyên suốt buổi báo cáo, sinh viên đã được tiếp cận các vấn đề liên quan đến hợp đồng như pháp luật áp dụng cho từng loại hợp đồng, phân loại hợp đồng và hiệu lực của hợp đồng. Diễn giả cho biết: “Mọi hợp đồng đều là sự thỏa thuận nhưng không phải mọi thỏa thuận đều là hợp đồng”. 
Theo đó, hợp đồng có thể được phân thành các loại như song vụ, đơn vụ, vì lợi ích của bên thứ, có điều kiện, hợp đồng chính và hợp đồng phụ. Đối với bất kỳ loại hợp đồng nào, người tham gia ký kết cũng cần nắm rõ mục đích, nội dung, đối tượng, đặc biệt là năm nguyên tắc về hiệu lực. 
 Sinh viên chăm chú lắng nghe những bài học hữu ích
 
Ở mỗi quốc gia sẽ có những quy định pháp luật khác nhau. Vì vậy, khi thực hiện các giao kết quốc tế, người ký kết cần nắm rõ thông tin về đối tác bao gồm: luật pháp quốc gia, năng lực ký kết, năng lực thực hiện hợp đồng,... Theo diễn giả, đây là điều kiện tiên quyết trong ngoại thương. Ngoài ra, luật sư cũng lưu ý sinh viên một số vấn đề khác về việc lựa chọn loại hợp đồng, luật pháp phù hợp và chuẩn bị các phương án để đàm phán thành công. 
Hoạt động đã góp phần bổ sung kiến thức về nghiệp vụ ngoại thương cho sinh viên khối ngành kinh tế. Những trang bị về pháp luật là rất cần thiết để các bạn không vi phạm những điều tối kỵ và đạt hiệu quả đàm phán, ký kết khi thực hiện các giao dịch quốc tế. 
 
TT.TT-TT
TIN LIÊN QUAN