Học thuật

Kết quả cuộc thi You Branding năm 2018

22/12/2018
Với mục đích tạo sân chơi lành mạnh cho các bạn sinh viên UEF trao đổi kiến thức kinh tế, xã hội, đồng thời khẳng định chất riêng trong thời kỳ hội nhập, Khoa Kinh tế trường Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF) tổ chức cuộc thi “You Branding” với nhiều vòng thi hấp dẫn. Cuộc thi đã giúp các bạn sinh viên tự khẳng định bản thân mình. Sau khi trãi qua 3 vòng thi, kết quả các giải thưởng thuộc về các bạn sau đây:
Giải nhất:
Nguyễn Lan Nhi, sinh viên ngành Marketing khóa 2018
Giải nhì: Nghiêm Thuý Quỳnh, sinh viên nam 4 ngành marketing
Giải khuyến khích: Phạm Văn Cuong, sinh viên năm 4 ngành marketing và bạn Trần Kiều Phương - năm 3 ngành KDQT 
TIN LIÊN QUAN