Học thuật

Báo cáo chuyên đề môn Quản trị chiến lược

06/10/2019
Đào tạo gắn kết thực tiễn là một trong những điểm mạnh tại UEF. Rất nhiều hình thức khác nhau đã đựơc áp dụng tại Khoa Kinh Tế để nối kết sinh viên với doanh nghiệp, một trong những hình thức đó là báo cáo chuyên đề môn học.
TS Lương Văn Cảnh, CVCC cục công tác phía Nam, Bộ Xây Dựng đã đến và chia sẻ những kinh nghiệm thực tế liên quan đến môn Quản trị chiến lược.
Ngày 2/10/2019, TS Lương Văn Cảnh, CVCC cục công tác phía Nam, Bộ Xây Dựng đã được Khoa Kinh Tế mời đến để chia sẻ những kinh nghiệm thực tế liên quan đến môn Quản trị chiến lược, buổi chia sẻ đã đem đến nhiều kiến thức bổ ích và nhận được nhiều sự quan tâm của sinh viên UEF.


Một số hình ảnh của buổi báo cáo chuyên đề
Tin và ảnh: KKT
TIN LIÊN QUAN