Học thuật

Hội nghị thành viên CLB Nhà Hoạch Định Tài Chính Trẻ 2017-2018

05/07/2018
HỘI NGHỊ THÀNH VIÊN CLB NHÀ HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH TRẺ 
Tuần vừa qua 29/06/2018, thành viên CLB YFDM đã cùng nhau tham gia buổi Hội nghị CLB năm học 2017 - 2018 vô cùng ý nghĩa do YFDM tổ chức.
- Sơ kết về những công tác hoạt động CLB trong năm vừa qua;
- CLB trao giấy chứng nhận thành viên YFDM và đặc biệt hơn hết đó là trao thưởng vinh dự các cá nhân, tập thể xuất sắc nhất, đã có những đóng góp tích cực xuyên suốt hoạt động chung trong năm của CLB;
- Đề ra phương hướng, những ý tưởng hoạt động CLB để cùng nhau phát triển trong năm học sắp tới;
- Sau cùng là thời gian để các YFDMers quây quần bên nhau, cùng trải qua những trò chơi vui vẻ và tổ chức sinh nhật cho các bạn thành viên có ngày sinh vào quý 2 (tháng 4, 5, 6) đầy ấm áp.
Buổi Hội nghị sơ kết một năm hoạt động vô cùng thành công của tất cả YFDMers. CLB hy vọng, khoảng thời gian vui vẻ và ý nghĩa ấy sẽ không dừng lại trong năm nay mà còn tiếp nối vào những năm sau.


 
TIN LIÊN QUAN