Học thuật

LỊCH TRỰC TRỢ GIẢNG KHÓA 2014, 2015, 2016 - HỌC KỲ: II B - NĂM HỌC 2016-2017

05/05/2017
LỊCH TRỰC TRỢ GIẢNG
KHOA: QUẢN TRỊ KINH DOANH
KHÓA 2014, 2015, 2016 - HỌC KỲ: II B - NĂM HỌC 2016-2017
Áp dụng từ ngày: 15/5-25/6/2017
 
Họ tên GV Học phần Thứ - Ngày Giờ trực Ghi chú
  1. Phạm Quốc Hải
Thiết lập thẩm định dự án (FIN338) 3 13h30-14h15  
  1. Hà Lê Thu Hoài
Marketing căn bản (MKT1101) 2 10h00-10h45  
  1. Hà Lê Thu Hoài
Quản trị Marketing (MKT1102) 2 10h45-11h30  
  1. Nguyễn Trần Lê
Kinh tế vĩ mô (ECO1102) 3 09h00-09h45  
  1. Nguyễn Thái Hà
Hành vi người tiêu dùng (MKT330) 4 13h30-14h15  
  1. Nguyễn Thái Hà
Quản trị kinh doanh quốc tế (MGT336) 4 14h15-15h00  
  1. Nhan Cẩm Trí
Kinh tế quốc tế (ECO1103) 3 14h15-15h00  
Ghi chú:
  • Giảng viên trực tại VPK
TIN LIÊN QUAN