Thông báo sinh viên

Thông báo về việc Ký xác nhận thông tin sinh viên trước tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 2020

05/01/2024
THÔNG BÁO
Về việc ký xác nhận thông tin sinh viên trước tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 2020
 
Khoa Kinh tế triển khai đến các bạn sinh viên Khóa 2020 về việc Ký xác nhận thông tin sinh viên trước tốt nghiệp đối với sinh viên Khóa 2020 (thông tin được dùng để in bằng tốt nghiệp) như sau:

- Thời gian và địa điểm:
* Đối với sinh viên thực tập trong học kỳ 1: SV sẽ ký xác nhận khi đến nộp báo cáo thực tập trong ngày 12/01/2024 (tại phòng A.12-01).
* Các bạn còn lại sẽ ký xác nhận từ ngày 15/01/2024 đến hết ngày 29/01/2024 (tại Văn phòng Khoa Kinh tế, tầng 4 - cơ sở 141).

- Một số lưu ý như sau:
1. Mỗi cá nhân sinh viên phải tự kiểm tra thông tin cá nhân của mình, hoặc tự điều chỉnh khi có sai sót về nội dung, không ủy quyền cho người khác làm thay.
2. Đối chiếu thông tin cá nhân so với giấy khai sinh gồm; Họ và tên, Giới tính, Ngày sinh, Nơi sinh, Dân tộc, Quốc tịch. Ghi bổ sung vào ô trống nếu chưa có thông tin.
3. Nội dung cần điều chinh sẽ được ghi vào cột "Ghi chú". Kiểm tra chính xác rồi ký xác nhận và ghi rõ họ tên.
4. Khi có thay đổi điều chỉnh thông tin, SV cần liên hệ trực tiếp về phòng Đào tạo để được điều chỉnh kịp thời (đến làm thủ tục điều chỉnh SV phải mang theo bản sao Giấy khai sinh hợp lệ).
5. Sinh viên mang theo thẻ sinh viên khi đến ký xác nhận thông tin.

 
Khoa Kinh tế đề nghị Sinh viên Khóa 2020 thực hiện nghiêm túc Thông báo này.
 
Trân trọng./.
TIN LIÊN QUAN