Tin tức sự kiện

Chúc mừng Khoa Kinh Tế đã bảo vệ thành công đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Bộ

17/02/2020
Bên cạnh các hoạt động học thuật và phong trào, Khoa Kinh Tế còn chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo thông qua các hoạt động học thuật của Giảng viên. Dưới sự định hướng và cố gắng của các Thầy/Cô, nhóm nghiên cứu của Khoa Kinh Tế đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu cấp Bộ do PGS.TS Lê Thị Mận là chủ nhiệm đề tài

Tin và ảnh: KKT
TIN LIÊN QUAN