Tin tức sự kiện

DUYỆT GIẢNG KHOA KINH TẾ 24/11/2017

27/11/2017
Nâng cao chất lượng dạy học: Công tác Duyệt giảng tại khoa Kinh tế - HK172
Sáng ngày 24/11/2017, tại phòng A10.01, Khoa Kinh tế đã tổ chức duyệt giảng cho giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng mới của khoa.
Buổi duyệt giảng có sự tham gia:
  • Ông Warren Eng, Giám đốc Điều hành
  • ThS. Lê Nguyễn Thành Đồng – Trưởng Phòng Tổ chức
  • Ban Chủ nhiệm và giảng viên khoa Kinh tế
Các giảng viên tham gia duyệt giảng:
  • TS. Nguyễn Phúc Quỳnh Như giảng môn Kế toán tài chính
  • ThS. Lương Xuân Vinh giảng môn Quản trị rủi ro
  • ThS. Trần Đức Tài giảng môn Quản trị chiến lược
  • ThS. Lê Phát Minh giảng môn Marketing du lịch
Mục đích của buổi duyệt giảng nhằm đóng góp ý kiến về nội dung bài giảng, phong cách giảng dạy giúp giảng viên hoàn thiện bài giảng trước khi truyền đạt cho sinh viên. Với tiêu chí lấy người học làm trung tâm (student-centered), giảng viên cần đặt sinh viên làm trung tâm và tạo điều kiện cho sinh viên tiếp thu bài học một cách hiệu quả nhất. Tuy còn một số hạn chế về phương pháp giảng dạy và phong cách đứng lớp, các giảng viên tham gia duyệt giảng đều được hội đồng đánh giá tốt.

 
TIN LIÊN QUAN
Loading...