Tin tức sự kiện

Họp giảng viên đầu kỳ để chuẩn bị cho học kỳ I năm học 2019-2020

23/08/2019
Để chuẩn bị cho học kỳ I năm học 2019-2020,  Khoa Kinh Tế đã tổ chức buổi họp giảng viên đầu học kỳ. Nội dung của buổi họp nhằm phổ biến các quy định giảng dạy tại UEF và thống nhất nội dung môn học, phương pháp giảng dạy cũng như các hoạt động đào tạo gắn kết thực tiễn, hướng đến chuẩn đầu ra, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động hiện nay.

Thầy trưởng khoa Nhan Cẩm Trí đang phổ biến các quy định giảng dạy cho Giảng viên của Khoa
Buổi họp đã đem đến rất nhiều thông tin hữu ích cho các Thầy/Cô bên cạnh các quy định giảng dạy
Sau phần phổ biến quy định giảng dạy tại UEF của Thầy Nhan Cẩm Trí trưởng khoa Kinh Tế, các nhóm ngành đã có những trao đổi chuyên môn riêng rất sôi động, nhiều nhóm ngành đã có kế hoạch cho các hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy cho giảng viên và chất lượng học tập cho sinh viên trong học kỳ này.
Tin và ảnh: KKT
TIN LIÊN QUAN