Tin tức sự kiện

Lịch sinh hoạt lớp với giáo viên chủ nhiệm buổi 2 - học kỳ 1 - năm học 2016-2017

18/11/2016
Khoa Tài chính - Kế toán tổ chức sinh hoạt lớp buổi 2  - học kỳ 1 - năm học 2016-2017  với giáo viên chủ nhiệm nhằm đánh giá tình hình học tập  và sinh hoạt của lớp trong học kỳ 1A, thảo luận những biện pháp nhằm tổ chức hiệu quả hoạt động học tập - nghiên cứu ở học ký 1B. Lịch sinh hoạt cụ thể như sau:
LỊCH SINH HOẠT LỚP VỚI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
BUỔI 2 – HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017
 
Lớp GVCN Lịch sinh hoạt
22/11 23/11 24/11 25/11 26/11
13D1TC01-TC ThS. Tăng Mỹ Sang     13g30
P.0602
   
13D1TC01-NH        
13D1KT01 ThS. Lê Phương Dung     15g30
P.06.05
   
14D1TC01 ThS. Nguyễn Tiến Hùng         15g30
P.06.03
14D1KT01 ThS. Lê Phương Dung       8g00
P.06.04
 
15D1TC01 CN. Kai Hoàng Nguyên       9g30
P.07.03
 
15D1TC02 CN. Kai Hoàng Nguyên       8g00
P.08.03
 
15D1KT01 ThS. Lê Phương Dung       15g30
P.08.05
 
15D1KT02 ThS. Lê Phương Dung 15g30
P.06.05
       
16D1TC01 ThS.Nguyễn Phạm Hải Hà         8g00
P.10.03
16D1TC02 ThS.Nguyễn Tiến Hùng   15g30
P.06.04
     
16D1KT01 CN. Kai Hoàng Nguyên   13g30
P.06.04
     
16D1KT02 CN. Kai Hoàng Nguyên   9g30
P.07.03
     
TIN LIÊN QUAN
Loading...