Tin tức sự kiện

THÔNG BÁO LỊCH SINH HOẠT ĐỐI THOẠI GIỮA LÃNH ĐẠO VÀ SINH VIÊN KHOA KINH TẾ NĂM HỌC 2019-2020

09/09/2019

1. Mục đích:
Chương trình "Gặp gỡ đối thoại giữa sinh viên với Lãnh đạo Khoa Kinh tế" là diễn đàn để sinh viên gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với Lãnh đạo Khoa và Lãnh đạo các đơn vị, phòng ban liên quan về những vấn đề liên quan đến công tác sinh viên đang học tập tại Trường. Thông qua Hội nghị, Nhà trường nắm bắt tư tưởng của sinh viên, những vướng mắc, khó khăn và những đề xuất của sinh viên trong học tập, rèn luyện, sinh hoạt, từ đó có biện pháp thích hợp để giải quyết trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên học tập tốt, rèn luyện tốt, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Bên cạnh đó, lịch sinh hoạt còn nhằm đảm bảo thông tin hai chiều giữa sinh viên với Lãnh đạo Khoa và Nhà Trường nhằm phát huy tính dân chủ trong Nhà trường.
2. Đối tượng tham gia:
Toàn thể sinh viên khoa Kinh Tế các khóa 2016/2017/2018
3. Thời gian và địa điểm:
Lịch sinh hoạt được chia theo từng nhóm ngành, thông tin chi tiết như sau:
  • Ngành quản trị kinh doanh: ca 5, thứ 5 ngày 12/9/2019, hội trường lầu 16
  • Ngành Kinh doanh quốc tế: ca 5, thứ 3 ngày 17/9/2019, hội trường lầu 16
  • Ngành Tài chính ngân hàng: ca 5, thứ 6 ngày 13/9/2019, hội trường lầu 16
  • Ngành Kế toán: ca 5, thứ 3 ngày 10/9/2019, hội trường lầu 16
  • Ngành Quản trị nguồn nhân lực: ca 5, thứ 3 ngày 10/9/2019, Phòng A902
  • Ngành Marketing: ca 5, thứ 4 ngày 11/9/2019, hội trường lầu 16
Tin: KKT

 
TIN LIÊN QUAN