Tin tức sự kiện

Thông báo về việc đăng ký chuyên ngành đối với sinh viên đại học K2014

13/10/2016
1. Chọn chuyên ngành: sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng chọn 1 trong 2 chuyên ngành sau:
- Ngân hàng;
-  Tài chính doanh nghiệp.
2. Điều kiện mở chuyên ngành: Căn cứ vào số lượng đăng ký, chuyên ngành có sĩ số ít không đủ số lượng để mở chuyên ngành sẽ bị hủy và sinh viên đăng ký chuyên ngành bị hủy sẽ chuyển sang chuyên ngành đã đăng ký nguyện vọng 2.
3. Hình thức đăng ký: vào link sau để tải mẫu đăng ký: Thông báo đăng ký chuyên ngành và mẫu đăng ký (hoặc vào trang web www.daotao.uef.edu.vn) điền đầy đủ và nộp về văn phòng khoa.
4. Thời gian: đến hết ngày 14/10/2016. Sau thời gian trên, những sinh viên không đăng ký sẽ được Phòng Đào tạo - Khảo thí tự phân bổ chuyên ngành cho sinh viên.
Sinh viên cần tư vấn về nội dung chuyên ngành, vui lòng liên lạc văn phòng Khoa Tài chính - Kế toán.

 
TIN LIÊN QUAN
Loading...