Đào tạo

Luật

06/08/2021
NGÀNH LUẬT
Pháp luật không chỉ là công cụ quản lý Nhà nước hiệu quả mà còn tạo môi trường
thuận lợi cho sự phát triển của ý thức đạo đức, góp phần lành mạnh hóa đời sống
xã hội và bồi đắp nên những giá trị mới. Hầu như ở tất cả các lĩnh vực trong xã hội
đều cần đến pháp luật để bảo đảm cho sự tồn tại, vận hành.
Trong xu thế hội nhập toàn cầu, xu hướng nghề nghiệp và nhu cầu sử dụng lao động
về mảng ngành Luật của Việt Nam trong những năm gần đây là rất lớn. 
Việc tìm
hiểu rõ về ngành Luật giúp bạn định hướng nghề nghiệp tốt hơn trước khi
quyết định chọn ngành, chọn trường phù hợp. 
Ngành Luật là gì? Ra trường làm việc gì?
 > Các bạn tham khảo thêm về Ngành Luật ở UEF nhé
Luật là một hệ thống các quy tắc được tạo ra và được thi hành thông qua các tổ chức
xã hội hoặc chính phủ để điều chỉnh hành vi của xã hội. Sinh viên theo học ngành
Luật sẽ được trang bị nhiều kiến thức về vận dụng, thực hành các quy định pháp luật
vào đời sống, kinh doanh, quản lý,…. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có rất nhiều cơ
hội việc làm từ Văn phòng Luật tại các công ty, doanh nghiệp; quản lý, điều hành bộ
phận pháp lý ở các công ty, tập đoàn trong và ngoài nước.

Các quyết định ban hành Chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo ngành Luật kinh tế:
*Khóa 2019

1/ Chuẩn đầu ra

2/ Chương trình đào tạo

3/ Sơ đồ Kế hoạch học tập


4/ Bản mô tả Chương trình đào tạo *Khóa 2020
1/ Chuẩn đầu ra

2/ Chương trình đào tạo

3/ Sơ đồ Kế hoạch học tập


4/ Bản mô tả Chương trình đào tạo
TIN LIÊN QUAN