Nghiên cứu khoa học của Sinh viên
Làn sóng phát triển mạnh mẽ của công nghệ đã mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít thách thức cho các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực đặc thù như luật pháp....
Nhằm mục đích kết nối cộng đồng sinh viên đam mê nghiên cứu khoa học, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, sáng tạo và phát triển toàn diện cho UEFers theo định hướng công...
Với mục tiêu phát huy tinh thần tự do học thuật, khích lệ sinh viên tích cực tham gia nghiên cứu và phát hiện những đề tài xuất sắc để tăng cường ứng dụng vào thực...
Tiếp nối phong trào nghiên cứu khoa học tích cực của sinh viên các khoa trong năm học 2021 - 2022, sáng nay - 9/5, khoa Luật đã tổ chức buổi nghiệm thu các đề tài...
Nhắc đến hoạt động mang tính học thuật mà mang lại nhiều lợi ích cho các bạn sinh viên thì phải nhắc tới hoạt động NCKH
Luật giao thông đường bộ 2008 và mới nhất là Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt đã có những...
- Bản đăng ký nghiên cứu khoa học của sinh viên - Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học đăng ký - Biên bản xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên