Nghiên cứu khoa học của Sinh viên
Nhắc đến hoạt động mang tính học thuật mà mang lại nhiều lợi ích cho các bạn sinh viên thì phải nhắc tới hoạt động NCKH
Luật giao thông đường bộ 2008 và mới nhất là Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt đã có những tác động lớn đến lĩnh vực giao...
- Bản đăng ký nghiên cứu khoa học của sinh viên - Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học đăng ký - Biên bản xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên