Đào tạo

Luật Quốc tế

02/10/2020
 

Luật quốc tế ra đời và phát triển cùng với nhu cầu thiết lập và mở rộng các mối quan hệ ngoại giao giữa các quốc gia. Các nước khác nhau có hệ thống luật pháp khác nhau, do đó Luật quốc tế đóng vai trò vô cùng quan trọng – giúp làm rõ những điểm khác biệt ấy để tăng cường sự gắn kết, hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế và chính trị.
> Các bạn xem thêm thông tin về ngành Luật quốc tế tại UEF ở đây nhé.
Cùng với môi trường đào tạo chuẩn quốc tế, chương trình học song ngữ hiện đại, năng động, sinh viên ngành Luật quốc tế tại UEF có nhiều cơ hội tham gia tập sự tại các văn phòng Luật, bộ phận tư vấn luật của các tập đoàn đa quốc gia, các doanh nghiệp từ năm thứ 2. Theo đó, các bạn dễ dàng tiếp thu kiến thức thực tiễn cũng như làm quen dần với môi trường làm việc mang tính quốc tế sau này.

Triển vọng nghề nghiệp:

Trước sự giao thoa mạnh mẽ của các quốc gia trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, việc thường xuyên phát sinh những vấn đề phức tạp có liên quan và cần đến sự can thiệp của luật pháp là không thể tránh khỏi. Do đó những công việc gắn với ngành luật quốc tế là hoàn toàn cần thiết trong thời đại hội nhập toàn cầu.

Cơ hội việc làm:

  • Chuyên viên tư vấn pháp luật tại các cơ quan Nhà nước như Bộ, Sở Tư pháp, cơ quan ngoại giao, các đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài
  • Chuyên viên thực hiện các dịch vụ pháp lý của luật sư, giải quyết các vấn đề tranh chấp thương mại, dân sự quốc tế, các vấn đề hoạt động trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài, ký kết các hợp đồng thương mại quốc tế tại các công ty nước ngoài tại Việt Nam
  • Biên tập viên cho các cơ quan thông tin đại chúng về các vấn đề liên quan tới pháp luật.
  • Giảng dạy về ngành Luật quốc tế tại các trường đại học, viện nghiên cứu.

Các quyết định ban hành Chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo ngành Luật Quốc tế

* Khóa 2017
1/ Chuẩn đầu ra
2/ Chương trình đào tạo 
3/ Sơ đồ kế hoạch học tập
* Khóa 2018

1/ Chuẩn đầu ra
2/ Chương trình đào tạo 
3/ Sơ đồ kế hoạch học tập
4/ Bản mô tả chương trình đào tạo
Phiên bản dành cho:
4.1 Cơ quan, doanh nghiệp (Nhà tuyển dụng)
4.2 Phụ huynh, thí sinh
4.3 Khoa quản lý, Giảng viên
* Khóa 2019
1/ Chuẩn đầu ra
2/ Chương trình đào tạo 
3/ Sơ đồ kế hoạch học tập
4/ Bản mô tả chương trình đào tạo
Phiên bản dành cho:
 4.1 Cơ quan, doanh nghiệp (Nhà tuyển dụng)
4.2 Phụ huynh, thí sinh
4.3 Khoa quản lý, Giảng viên
* Khóa 2020
1/ Chuẩn đầu ra
2/ Chương trình đào tạo 
3/ Sơ đồ kế hoạch học tập
4/ Bản mô tả chương trình đào tạo
Phiên bản dành cho:
 4.1 Cơ quan, doanh nghiệp (Nhà tuyển dụng)
4.2 Phụ huynh, thí sinh
4.3 Khoa quản lý, Giảng viên

* Khóa 2021
1/ Chuẩn đầu ra
2/ Chương trình đào tạo 
3/ Sơ đồ kế hoạch học tập
4/ Bản mô tả chương trình đào tạo
Phiên bản dành cho:
 4.1 Cơ quan, doanh nghiệp (Nhà tuyển dụng)
4.2 Phụ huynh, thí sinh
4.3 Khoa quản lý, Giảng viên

»
TIN LIÊN QUAN