Thông báo sinh viên
Thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020, Khoa Luật và Quan hệ quốc tế tổ chức chương trình Chào đón tân sinh viên Khóa 2019.
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM (UEF) phối hợp với Đại học Bangkok, ThaiLand (BU) tổ chức chương trình giao lưu văn hóa - học thuật giữa sinh viên hai trường năm 2016...