Thông báo sinh viên
Quyết định ban hành kế hoạch giảng dạy, học tập 2021 - 2022 kèm theo biểu đồ Kế hoạch giảng dạy, học tập 2021 - 2022
KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP BẬC ĐẠI HỌC, HỆ CHÍNH QUY NĂM HỌC 2021-2022, BAN HÀNH NGÀY 16/03/2021. Căn cứ theo kế hoạch và tiến độ đào tạo của Nhà trường.
Thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020, Khoa Luật và Quan hệ quốc tế tổ chức chương trình Chào đón tân sinh viên Khóa 2019.
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM (UEF) phối hợp với Đại học Bangkok, ThaiLand (BU) tổ chức chương trình giao lưu văn hóa - học thuật giữa sinh viên hai...