Nghiên cứu khoa học của Sinh viên

Thông báo tham gia Giải thưởng sinh viên NCKH - Euréka lần thứ 21

06/09/2019
Với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập toàn cầu, UEF luôn khuyến khích và tạo điều kiện để sinh viên nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, đóng góp những ý tưởng sáng tạo và thiết thực để đóng góp cho xã hội. Một trong những sân chơi học thuật uy tín mà UEF hướng sinh viên đến đó là giải thưởng Euréka.
 
 
Giải thưởng sinh viên NCKH Euréka là giải thưởng thường niên cao quý dành cho sinh viên đam mê nghiên cứu khoa học trên toàn quốc. Đây là thước đo về chất lượng đào tạo, góp phần đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên. Giải thưởng còn là nguồn động viên, khuyến khích sinh viên tích cực đề ra những ý tưởng, giải pháp cụ thể, những phát minh mới nhằm tham gia nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và xây dựng phát triển đất nước.

Điểm mới của Euréka năm nay đó là sinh viên có thể gửi các công trình, đề tài bằng tiếng Anh. Việc mở rộng thêm một ngôn ngữ giúp nâng cao tính đa dạng và tính quốc tế của các đề tài, cũng như đáp ứng nhu cầu của một bộ phận sinh viên mong muốn làm báo cáo khoa học bằng tiếng Anh.

Sinh viên xem chi tiết về Thể lệ cuộc thi tại đây. 
TIN LIÊN QUAN