Thông báo sinh viên
Thông báo gặp mặt trao đổi thông tin về công tác kiến tập, thực tập tốt nghiệp của sinh viên K.2016 & K.2017 khoa QHCC-TT
Với mục đích khuyến khích sinh viên UEF có hoàn cảnh khó khăn nhưng có tinh thần hiếu học, vượt khó học tốt, sắp tới Nhà trường sẽ tiến hành trao tặng các suất học...