Sự kiện hoạt động Sinh viên

[TRAINING IR] - PHẢN HỒI CỦA NGƯỜI THAM DỰ

27/09/2021

Các bạn sinh viên thân mến,

 

Chuỗi hoạt động tập huấn thành viên CLB-LCĐ đã mang lại nhiều kiến thức bổ ích và thực tế cho các bạn trong Ban chủ nhiệm (BCN) các Câu lạc bộ (CLB) trực thuộc Khoa; Ban chấp hành Liên chi đoàn (BCH-LCĐ) Khoa cũng như các bạn thành viên CLB-LCĐ trong quá trình hoạt động của mình.

 

Cùng với thành công đó, sau mỗi buổi tập huấn, Khoa Quan hệ Quốc tế đã tiến hành khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bạn sinh viên tham dự để Khoa có thể lắng nghe và cải thiện chất lượng của những sự kiện trong thời gian tới.

 

Khoa Quan hệ Quốc tế gửi đến các bạn phản hồi của người tham dự về chuỗi hoạt động này (file hình ảnh đính kèm)Các bạn có thể xem lại những nội dung tập huấn theo các đường link sau:

Buổi 1:

https://www.uef.edu.vn/kqhqt/su-kien-hoat-dong-sinh-vien/recap-tap-huan-bcn-clb-va-bch-lcd-buoi-1-ky-nang-xay-dung-moi-quan-he-12689 

 

Buổi 2: 

https://www.uef.edu.vn/kqhqt/su-kien-hoat-dong-sinh-vien/tap-huan-bcn-clb-va-bch-lcd-buoi-2-ky-nang-to-chuc-va-quan-ly-cong-viec-12712 

 

Buổi 3: 

https://www.uef.edu.vn/kqhqt/su-kien-hoat-dong-sinh-vien/tap-huan-bcn-clb-va-bch-lcd-buoi-3-ky-nang-lap-ke-hoach-cho-du-an-12859 

 

Buổi 4: 

https://www.uef.edu.vn/kqhqt/su-kien-hoat-dong-sinh-vien/tap-huan-bcn-clb-va-bch-lcd-buoi-4-quy-trinh-to-chuc-su-kien-khoa-truong-12879 

 

Chân thành cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và tham gia của các bạn.

 

Trân trọng./.

 
TIN LIÊN QUAN