Giới thiệu

Liên hệ - Góp ý

16/11/2023
Phòng Khoa học công nghệ - Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP Hồ Chí Minh - UEF
E-mail: khcn@uef.edu.vn
Điện thoại: (08) 5422 6666. EXP:  2230
Địa chỉ: 141-145 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

 
TIN LIÊN QUAN
Công bố Khoa học
Clarivate
Scopus
13
Năm xây dựng và phát triển
980+
Bài đăng trên tạp chí
380+
Lượt trích dẫn