Hội nghị khoa học
Với 20 tham luận được trình bày, Hội nghị khoa học quốc gia: Biến đổi xã hội, ngôn ngữ và quản trị toàn cầu - CSLG 2024 đã mang đến nhiều góc nhìn mới mẻ, thiết thực...
Nằm trong khuôn khổ của Hội nghị khoa học quốc gia: Biến đổi xã hội, ngôn ngữ và quản trị toàn cầu - CSLG 2024, phân ban với chủ đề “Chuyển động của TP.HCM trong bối...
Vào ngày 22/5 tới đây, UEF sẽ phối hợp với Cục Công tác phía Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị Khoa học quốc gia 2024 (CSLG) với chủ đề: Biến đổi xã hội,...
Là diễn đàn kết nối các nhà nghiên cứu về kinh tế, tài chính, thương mại và marketing, Hội nghị khoa học quốc gia với chủ đề “Kinh tế và kinh doanh trong thời đại số -...
Nhằm tạo không gian giao lưu, kết nối các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, UEF sẽ phối hợp với Cục Công tác phía Nam - Bộ Khoa học công nghệ và...
Không chỉ chú trọng phát triển năng lực chuyên môn, sinh viên Nhà UEF còn được khuyến khích tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) nhằm phát huy năng lực...
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF) phối hợp với Trường Đại học Công Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí...
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF) phối hợp với Cục Công tác phía Nam - Bộ Khoa học công nghệ tổ chức Hội nghị khoa học quốc gia “Biến đổi...
Thực hiện kế hoạch hoạt động Khoa học Công nghệ số 540/KH-UEF ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng khoa học...
Công bố Khoa học
Clarivate
Scopus
13
Năm xây dựng và phát triển
980+
Bài đăng trên tạp chí
380+
Lượt trích dẫn