NCKH của giảng viên
Chiều 15/5, UEF đã tổ chức Hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh. Đề tài tự đánh giá là “Nghiên cứu, xây dựng, quản...
Ngày 29/2, Phòng Khoa học công nghệ và Dự án quốc tế đã tổ chức chương trình tập huấn mang tính xu hướng và cần thiết cho cán bộ - giảng viên - nhân viên (CB-GV-NV)...
Sáng 9/1, Phòng Khoa học công nghệ và Dự án quốc tế tổ chức họp Hội đồng xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên UEF năm học 2023 - 2024, đợt 1. Phiên họp...
Căn cứ Thông báo số 563/TB-UEF ngày 06/11/2023 của Hiệu trưởng về việc đăng ký đề tài Khoa học công nghệ Của CB-GV-NV năm học 2023-2024, đợt 1, Phòng Khoa học công...
Ngày nay, sự phát triển của công nghệ thông minh đã dẫn đến nhiều sự thay đổi trong quá trình nghiên cứu khoa học (NCKH). Hàng loạt công cụ mới xuất hiện với mục tiêu...
Tiếp nối chuỗi hoạt động về nghiên cứu khoa học của Nhà trường, Phòng Khoa học công nghệ UEF đã tổ chức thành công buổi nghiệm thu đề tài của giảng viên Khoa Công nghệ...
Nhằm thúc đẩy du lịch tỉnh Bình Thuận có thêm những bước đột phá mới trong thời gian tới, Sở Khoa học Công nghệ và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã phối hợp với...
Sáng 12/10, hoạt động nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học giảng viên cấp trường năm học 2023 - 2024 đã diễn ra với buổi bảo vệ đề tài về yếu tố dạy học tích cực...
Tiếp nối hoạt động nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học giảng viên cấp trường năm học 2022 - 2023, vào chiều 14/6, đề tài “Mô hình đào tạo kết hợp của các trường đại...
Ngày 23/3 vừa qua, Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ UEF đã đánh giá và thông qua 2 công trình nghiên cứu cấp trường. Các đề tài đều được...
Công bố Khoa học
Clarivate
Scopus
13
Năm xây dựng và phát triển
980+
Bài đăng trên tạp chí
380+
Lượt trích dẫn