Giải thưởng
Cuối tháng 11 vừa qua, nhóm sinh viên Nhà UEF gồm 5 bạn đã mang đề tài “Tác động của việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quy trình kiểm toán của các công ty Big4” dự...
Công bố Khoa học
Clarivate
Scopus
13
Năm xây dựng và phát triển
980+
Bài đăng trên tạp chí
380+
Lượt trích dẫn