Thông tin học bổng - tài trợ
The Naveen Jindal Young Global Research Fellowship Program - O.P. Jindal Global University, India
Chương trình học bổng Phát triển nhân tài số tại Việt Nam do Trung Tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia Việt Nam (NIC) và Tập đoàn Google phối hợp tổ chức. Khóa học này...
Công bố Khoa học
Clarivate
Scopus
13
Năm xây dựng và phát triển
980+
Bài đăng trên tạp chí
380+
Lượt trích dẫn