Hoạt động Khoa học công nghệ

Dịch vụ Khoa học công nghệ

18/12/2023
UEF đối tác uy tín trong lĩnh vực Khoa học Công nghệ và triển khai các Dự án quốc tế, cung cấp các giải pháp đổi mới sáng tạo và có tính ứng dụng cao trong thực tiễn:
  • Kết hợp với các Trường Đại học, Viện nghiên cứu trong công tác đào tạo và hợp tác giảng dạy.
  • Nghiên cứu, kiểm định và triển khai áp dụng các công nghệ, kỹ thuật mới.
  • Nhận đặt hàng, xây dựng, triển khai các đề tài, dự án quốc tế về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.
  • Tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên ngành để quảng bá và giới thiệu các nghiên cứu ứng dụng mới, hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân giới thiệu và trình diễn công nghệ, thiết bị.
TIN LIÊN QUAN
Công bố Khoa học
Clarivate
Scopus
13
Năm xây dựng và phát triển
980+
Bài đăng trên tạp chí
380+
Lượt trích dẫn