2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
 
Bài báo WoS/Scopus

Năm 2024

17/01/2024
Công bố Quốc tế của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM nằm trong danh mục Scopus tính đến 01.2024 thuộc các lĩnh vực


 
Result Number Document title Authors Year Source
Factors Influencing Human Resource Outsourcing Evidence In Vietnam
 
Pham, Q.T., Kieu, X.H., Pham, V.K. 2024 Quality - Access to Success,25(198), pp. 315-332
Market Share Forecast of Vietnam and of the World’s Leading Textile and Garment Exporters by VAR Bayesian Model Diep, N.T.N., Canh, T.Q., Thach, N.N. 2024 Studies in Systems, Decision and Control, 483, pp. 427-439
The Impact of Global Value Chain Integration on Export: Evidence from Vietnam Diep, N.T.N., Canh, T.Q., Thach, N.N. 2024 Studies in Systems, Decision and Control, 483, pp. 440-448

Bài báo Scopus năm 2023
Bài báo Scopus năm 2022
Bài báo Scopus năm 2021
Bài báo Scopus năm 2020
Bài báo Scopus năm 2019
Bài báo Scopus năm 2018
Bài báo Scopus năm 2017 về trước
TIN LIÊN QUAN
Công bố Khoa học
Clarivate
Scopus
13
Năm xây dựng và phát triển
980+
Bài đăng trên tạp chí
380+
Lượt trích dẫn