2024 2023 2022 2021 2020 2019
 
Đề tài - Dự án - Đề tài cấp trường

Năm 2024

18/12/2023
DANH SÁCH ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG CỦA GIẢNG VIÊN, NĂM HỌC 2023-2024
Stt Mã đề tài Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Cán bộ cùng thực hiện Đơn vị
1 2024.01.01.MKT Quyết định chọn trường của tân sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF) trong giai đoạn hậu Covid-19 ThS. Ngô Thanh Phương Quỳnh - TS. Nguyễn Quang Trung
- ThS. Nguyễn Hùng Lân
- ThS. Lê Thanh Hải
- ThS. Lê Kim Nguyên
- ThS. Lê Hiếu Nghĩa
- ThS. Nguyễn Thị Hoa Nhài
Khoa Marketing
2 2024.01.02.MKT Quyết định chọn trường của tân sinh viên khối ngành kinh tế các trường đại học tư thục tại Thành Phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hậu Covid-19. TS.  Phan Bảo Giang - ThS. Huỳnh Tú Anh
- ThS. Nguyễn Tuấn Khoa
- TS. Hồ Hữu Lực
- ThS. Nguyễn Hồng Thạch
- ThS. Đinh Trần Thúy Vi
- ThS. Lê Hiếu Nghĩa
- ThS. Nguyễn Thị Hoa Nhài
Khoa Marketing
3 2024.01.03.MKT Một số giải pháp marketing địa phương nhằm phát triển thương hiệu khu du lịch quốc gia Mũi Né  TS.  Phan Bảo Giang - ThS. Huỳnh Tú Anh
- ThS. Nguyễn Tuấn Khoa
- ThS. Lê Thanh Hải
- ThS. Lê Kim Nguyên
Khoa Marketing
4 2024.01.04.TCKT Gia tăng sự hấp dẫn của ngân hàng thông qua các hoạt động trách nhiệm xã hội.  TS Tăng Mỹ Sang - ThS. Tăng Mỹ Hà Khoa Tài chính - Thương mại
5 2024.01.05.TCKT Giải pháp tăng khả năng sinh lợi thông qua quản trị nguồn vốn cho các ngân hàng thương mại Việt Nam TS Tăng Mỹ Sang - ThS. Tăng Mỹ Hà Khoa Tài chính - Thương mại
6 2024.01.06.TCKT Tác động của công nghệ môi trường bền vững, trái phiếu xanh và tài chính hóa đến giảm thiểu biến đổi khí hậu: Góc nhìn từ nền kinh tế ASEAN ThS. Trần Ngọc Thanh - PGS.TS. Diệp Gia Luật 
- TS. Nguyễn Trần Thái Hà 
- TS. Trần Trung Kiên 
- TS. Nguyễn Hải Tuân 
- ThS. Nguyễn Thị Hương Nhài 
Khoa Tài chính - Thương mại
7 2024.01.07.TCKT Mối quan hệ giữa quyền lực CEO và việc chấp nhận rủi ro của doanh nghiệp Việt Nam: Vai trò của sở hữu nhà nước. ThS. Trần Ngọc Thanh - TS. Trần Trung Kiên 
- TS. Nguyễn Trần Thái Hà 
- ThS. Phạm Thị Ngọc Dung 
- ThS. Nguyễn Diên Duẩn 
Khoa Tài chính - Thương mại
8 2024.01.08.TA The washback of the language proficiency benchmark for graduation on EFL students’ attitudes toward learning English TS. Phạm Huy Cường   Khoa Tiếng Anh
9 2024.01.09.TA An evaluation of supplementary English learning activities augmenting the
General English Program at Ho Chi Minh City University of Economics and Finance
TS. Phạm Huy Cường - Võ Trọng Nghĩa Khoa Tiếng Anh
10 2024.01.10.TA Tìm hiểu việc sử dụng chiến lược học từ vựng tiếng Anh chuyên ngành của sinh viên tại một trường đại học ở Việt Nam PGS.TS. Dương Mỹ Thẩm   Khoa Tiếng Anh
11 2024.01.11.TA Nhận thức của sinh viên tiếng Anh không chuyên về việc phát triển kỹ năng nghe tiếng Anh qua nền tảng nghe tự truy cập tại Trường Đại học Kinh tế-Tài chính TP.HCM TS. Lưu Thị Mai Vy   Khoa Tiếng Anh
12 2024.01.12.TA The roles of EdTech tools in enhancing
language outputs: A case study on the freshmen at Ho Chi Minh City University of Economics and Finance
TS. Nguyễn Thị Đan Tâm ThS. Nguyễn Đình Tuấn Khoa Tiếng Anh
13 2024.01.13.TTLLCT Phát triển văn hoá với thực hiện chiến lược xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện TS. Trần Quốc Hoàn   Trung tâm Lý luận chính trị
14 2024.01.14.TTLLCT Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng hệ thống quản lý học tập trực tuyến Moodle (Moodle LMS) của sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh dựa trên lý thuyết kết nối. TS. Trần Thị Thảo - TS. Trần Thị Chữ
-CN. Vũ Phạm Kiều Duyên
Trung tâm Lý luận chính trị
15 2024.01.15.CNTT Xây dựng hệ thống hỗ trợ triển khai thực tập tốt nghiệp và tìm kiếm việc làm tại UEF. ThS. Hoàng Văn Hiếu   Khoa Công nghệ thông tin
16 2024.01.16.VĐTSĐH Boosting Green Innovation on Corporate Performance: Managerial  Environmental Concern's Moderating Role  TS. Lê Thanh Tiệp - Kannan Govindan Viện Đào tạo sau đại học
17 2024.01.17.QTDLKS Sự ảnh hưởng của hình ảnh điểm đến tới sự hài lòng và ý định quay trở lại của khách du lịch tâm linh tại An Giang: Ảnh hưởng trung gian của sự gắn bó điểm đến. ThS. Nguyễn Vương Hoài Thảo   Khoa Quản trị du lịch - Khách sạn
18 2024.01.18.QTDLKS Bảo tồn và phát huy giá trị di sản ẩm thực đường phố Thành phố Hồ Chí Minh gắn với phát triển du lịch và nâng cao đời sống kinh tế - xã hội địa phương ThS. Nguyễn Viết Thủy   Khoa Quản trị du lịch - Khách sạn
TIN LIÊN QUAN
Công bố Khoa học
Clarivate
Scopus
13
Năm xây dựng và phát triển
980+
Bài đăng trên tạp chí
380+
Lượt trích dẫn