2024 2023 2022 2021 2020 2019
 
Đề tài - Dự án - Đề tài cấp trường

Năm 2023

03/10/2023
DANH SÁCH  ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG CỦA GIẢNG VIÊN,  NĂM HỌC 2022-2023
         
TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Người cùng thực hiện Đơn vị
1 Các yếu tố ảnh hưởng đến thương hiệu nhà tuyển dụng của các trường Đại học tư thục tại Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp tại Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM ThS. Đặng Thanh Thủy   Khoa Quản trị kinh doanh
2 Xây dựng hệ thống quản lý thông tin giảng viên và công tác hành chính - Văn phòng TS. Nguyễn Hà Giang - TS. Văn Thị Thiên Trang, K.CNTT
- ThS. Hoàng Văn Hiếu, K.CNTT
Khoa Công nghệ thông tin
3 Đánh giá sự phù hợp của bộ sách American English  Files-AEF trong việc giảng dạy tiếng Anh không chuyên cho sinh viên trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. Hồ Chí Minh - UEF TS. Nguyễn Thị Đan Tâm   Khoa Tiếng Anh
4 Quan điểm của giảng viên Việt Nam về việc khuyến khích năng lực tự học trong học tập và giảng dạy Tiếng Anh bậc Đại học (Vietnamese Teachers' Beliefs in Fostering Learner Autonomy in English Learning and Teaching at Tertiary Level)    ThS. Ngô Nguyễn Thiên Duyên TS. Lưu Thị Mai Vy Khoa Tiếng Anh
5 Nghiên cứu ảnh hưởng của Luật kế toán đến các mô hình xếp hạng tín dụng sử dụng phương pháp trí tuệ nhân tạo: trường hợp tại Việt Nam TS. Phạm Quốc Hải - ThS. Trần Anh Tùng, K.QTKD
- ThS. Tăng Mỹ Hà - K.KT
Khoa Kinh tế
6 Chuyển đổi số trong giáo dục đại học: sự sẵn sàng của giảng viên ThS. Trần Quang Cảnh -ThS. Lý Đan Thanh- K.QTKD
- TS. Nguyễn Duy Quang-K.QTKD
- ThS. Võ Hồng Sơn - K.QTKD
Khoa Quản trị kinh doanh
7 Dạy học tích cực giúp sinh viên đạt chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành  tại trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM ThS. Nguyễn Thị Minh Tâm ThS. Nguyễn Thị Kim Thoại - KQTDL-KS Trung tâm Bảo đảm chất lượng và Dự án quốc tế
8 Các biện pháp thực hiện chuỗi cung ứng thực phẩm đóng góp như thế nào đến kết quả hoạt động bền vững của doanh nghiệp trong thời gian gián đoạn khẩn cấp đại dịch COVID-19? (How Do Food Supply Chain Performance Measures Contribute to Sustainable Corporate Performance during Disruptions from the COVID-19 Pandemic Emergency?) TS. Lê Thanh Tiệp   Viện Đào tạo sau đại học và Khoa học công nghệ
9 Hai thập kỷ nghiên cứu về phân tích và hành vi người tiêu dùng: Xem xét quá khứ để chuẩn bị cho tương lai (Two decades of research on Consumer Behaviour and Analytics: Reviewing the past to prepare for the future) TS. Lê Thanh Tiệp - Nirma Jayawardena, Đại học NSBM Green, Sri Lanka
- Abhishek Behl, Viện Phát triển Quản lý, Ấn Độ
 - Mitchell Ross, Đại học Griffith, Úc
 - Sara Quách, Đại học Griffith, Úc
 - Park Thaichon, Đại học Griffith, Úc - Vijay Pereira, Trường Kinh doanh NEOMA, Pháp
- Achint Nigam, Viện Khoa học và Công nghệ Birla, Ấn Độ
Viện Đào tạo sau đại học và Khoa học công nghệ
10 Tài nguyên thiên nhiên và tăng trưởng tài chính: Vai trò trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với tăng trưởng kinh tế xanh ở Việt Nam  (Natural resources and financial development: Role of corporate social responsibility on green economic growth in Vietnam) TS. Lê Thanh Tiệp - Muhammad Mohsin, Trường Tài chính và Kinh tế, Đại học Giang Tô Trấn Giang Trung Quốc. Viện Đào tạo sau đại học và Khoa học công nghệ
11 Chuyển khách hàng thành người quảng bá: Ảnh hưởng của trải nghiệm thương hiệu trực tuyến đến chất lượng mối quan hệ và việc quảng bá thương hiệu trong ngành ngân hàng  (Transforming customers into evangelists:  Influence of online brand experience on relationship quality and brand evangelism in the banking industry) TS. Lê Thanh Tiệp - TS. Asif Ali Safeer - Trường Kinh doanh, Đại học Sư phạm Huanggang, Huanggang, Trung Quốc Viện Đào tạo sau đại học và Khoa học công nghệ
12 Vai trò của tinh thần kinh doanh trong việc đạt được thành công trong việc quản lý chuỗi cung ứng tuần hoàn  (The role of entrepreneurship in successfully achieving circular supply chain management) TS. Lê Thanh Tiệp - TS. Abhishek Behl - Viện Phát triển Quản lý, Ấn Độ
- Giáo sư Gary Graham - Đại học Leeds.
Viện Đào tạo sau đại học và Khoa học công nghệ
13 Thúc đẩy đổi mới mô hình kinh doanh cho các doanh nghiệp thực phẩm và đồ uống sau đại dịch: Bằng chứng từ nền kinh tế mới nổi (How to drive business model innovation for food and beverage enterprises after the pandemic: Evidence from emerging economy) TS. Lê Thanh Tiệp - PGS.TS. Ngô Cao Cường - Phó Hiệu trưởng thường trực
- ThS. Nguyễn Phạm Hải Hà - Phó Viện trưởng V.ĐTSĐH-KHCN
- TS. Hoda Mansour - Đại học Kinh doanh và Công nghệ, Jeddah, Vương quốc Ả Rập Xê Út
Viện Đào tạo sau đại học và Khoa học công nghệ
14 Vai trò của quản lý tri thức trong việc thúc đẩy sự thăng tiến trong học thuật: Kiểm tra thực nghiệm từ góc nhìn theo quan điểm lý thuyết nhận thức xã hội  (The Role of Knowledge Management in Driving Academic Advancement: Emperical Examination from the Lens of Social Cognitive Theory Perspectives) TS. Lê Thanh Tiệp - TS. Ngô Quang Huân - Trường Đại học Kinh tế TP. HCM
-  Đặng Hữu Phúc - Trường Đại học Kinh tế TP.HCM
- Nguyễn Việt Bằng - Đại học Kinh tế TP. HCM
Viện Đào tạo sau đại học và Khoa học công nghệ
15 Liên kết trí tuệ nhân tạo và khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng: Vai trò trung gian của năng lực động và điều tiết của đổi mới mở  (Linking artificial intelligence and supply chain resilience: roles of dynamic capabilities mediator and open innovation moderator) TS. Lê Thanh Tiệp TS. Abhishek Behl - Viện Phát triển Quản lý, Ấn Độ Viện Đào tạo sau đại học và Khoa học công nghệ
16 Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và lợi thế cạnh tranh của Việt Naṃ (US-China trade war and competitive advantage of Vietnam) TS. Lê Thanh Tiệp - TS. A.S. Bablu Kumar Dhar, Đại học Mahidol, Thái Lan
- TS. A.S. Tina Coffelt, Đại học tiểu bang Iowa, Mỹ
- TS. A.S. Jakhongir Shaturaev, Đại học Kinh tế Bang Tashkent, Tashkent, Uzbekistan
Viện Đào tạo sau đại học và Khoa học công nghệ
17 Nghiên cứu vai trò của các thành viên trong cộng đồng đối với việc phát triển động lực học tiếng Anh của học sinh phổ thông (Tên tiếng Anh: Examining the role of significant others in Vietnamese high school EFL students'  motivational constructions)  TS. Phạm Huy Cường   Khoa Tiếng Anh
18 Hướng theo sự nghiệp nghiên cứu khoa học hay tập trung cho gia đình: Tính chủ thể của giảng viên nữ trong việc tham gia nghiên cứu khoa học (Follow your research career or choose your family : Female language teachers' agency in their research engagement)  TS. Phạm Huy Cường   Khoa Tiếng Anh
19 Tác động của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực (RCEP) đến ngành thủy sản Việt Nam ThS. Trần Thị Ngọc Thanh TS. Trần Trung Kiên Khoa Tài chính - Thương mại
20 Mô hình đào tạo kết hợp tại các trường đại học tư thục Việt Nam khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ThS. Tăng Mỹ Sang ThS. Tăng Mỹ Hà (Đồng chủ nhiệm) Khoa Tài chính - Thương mại
21 Thực trạng về quản lý rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam ThS. Tăng Mỹ Sang ThS. Trần Minh Tú
ThS. Lâm Đặng Xuân Hoa
Khoa Tài chính - Thương mại
22 Giải pháp giúp gia tăng hiệu quả học tập cho sinh viên trong thời đại công nghệ 4.0 ThS. Tăng Mỹ Sang ThS. Tăng Mỹ Hà (Đồng chủ nhiệm) Khoa Tài chính - Thương mại
TIN LIÊN QUAN
Công bố Khoa học
Clarivate
Scopus
13
Năm xây dựng và phát triển
980+
Bài đăng trên tạp chí
380+
Lượt trích dẫn