NCKH của giảng viên

Đề tài NCKH của giảng viên khoa Tiếng Anh được đánh giá cao với 98/100 điểm

04/03/2022
Tiếp tục ghi nhận và phát huy tinh thần nghiên cứu khoa học trong giảng viên, sáng 2/3, Viện Đào tạo Sau đại học và Khoa học công nghệ đã phối hợp với khoa Tiếng Anh tổ chức buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của TS. Dương Mỹ Thẩm – Phó Trưởng khoa Tiếng Anh.
Với đề tài “Tìm hiểu nhận thức và mức độ sử dụng kỹ năng học tập thế kỷ XXI của sinh viên năm ba chuyên ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh”, TS. Dương Mỹ Thẩm và cán bộ cùng thực hiện là ThS. Hoàng Viết Hiền đã nhận nhiều lời khen từ phía Hội đồng nghiệm thu.
 TS. Dương Mỹ Thẩm và ThS. Hoàng Viết Hiền trình bày kết quả nghiên cứu trước Hội đồng
 
Đây là bài nghiên cứu mang ý nghĩa thiết thực cao, gắn liền với thực tiễn đào tạo sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh tại UEF. Đề tài có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu sau này và phát triển thêm ở cấp cao hơn.
 Hội đồng đưa ra phản biện, nhận xét và tiến hành đánh giá
 
Tác giả đã sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng. Tìm hiểu về nhận thức của sinh viên về kỹ năng học tập trong thời đại số thế kỷ 21 là một lĩnh vực phức tạp. Vì vậy, phương pháp định lượng giúp thu thâp dữ liệu số đông sinh viên, còn phương pháp định tính giúp đào sâu hơn quan điểm của sinh viên mà có thể bảng câu hỏi khảo sát không thể hiện hết.
Sau khi xem xét đánh giá ở các tiêu chí: quá trình thực hiện nội dung đề tài; kết quả khoa học và sản phẩm của đề tài; khả năng ứng dụng vào thực tiễn của đề tài; thực hiện tài chính của đề tài, Hội đồng nghiệm thu đã đồng thuận cho điểm đề tài của TS. Dương Mỹ Thẩm gần như tuyệt đối: 98/100 điểm.
 

Buổi nghiệm thu kết thúc thành công với đề tài được đánh giá điểm số cao 98/100
 
Buổi nghiệm thu đã kết thúc thành công, tính thiết thực và ý nghĩa của đề tài góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh nói riêng và sinh viên UEF nói chung. Từ đây, tinh thần nghiên cứu khoa học trong giảng viên cũng ngày càng được phát huy, hứa hẹn tạo ra nhiều thành tích mới.
 
Nguyên Lê
Ảnh: Nguyên Võ
TIN LIÊN QUAN
Chỉ mục
logo Google Scholar
Công bố Khoa học
Clarivate
Scopus
13
Năm xây dựng và phát triển
980+
Bài đăng trên tạp chí
380+
Lượt trích dẫn