NCKH của giảng viên

Đề tài nghiên cứu về dạy học tích cực đáp ứng chuẩn đầu ra được nghiệm thu thành công

17/10/2023
Sáng 12/10, hoạt động nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học giảng viên cấp trường năm học 2023 - 2024 đã diễn ra với buổi bảo vệ đề tài về yếu tố dạy học tích cực (DHTC). Tại đây, nhóm nghiên cứu cho thấy tính ứng dụng cao của đề tài và được thông qua thành công. 
 


Đề tài nghiên cứu về dạy học tích cực của nhóm tác giả được nghiệm thu thành công 
 
Đề tài “Dạy học tích cực đáp ứng chuẩn đầu ra của một số học phần trong chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tại Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM” được nghiên cứu bởi các thành viên gồm: ThS. Nguyễn Thị Minh Tâm - Chủ nhiệm đề tài và ThS. Nguyễn Thị Kim Thoại - Thành viên. 
Hội đồng nghiệm thu gồm: TS. Ngô Minh Hải - Chủ tịch, ThS. Đặng Thị Lệ Quyên - Phản biện 1, ThS. Nguyễn Thị Hà - Phản biện 2, TS. Đào Minh Hồng - Ủy viên, ThS. Trương Thị Dung - Thư ký. 
 


Chủ nhiệm đề tài trình bày kết quả nghiên cứu 
 
Với đề tài trên, nhóm nghiên cứu đã trình bày các cơ sở lý luận về DHTC cũng như DHTC đáp ứng chuẩn đầu ra ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (QTDVDL-LH), phân tích thực trạng dạy và học chương trình đào tạo QTDVDL-LH tại UEF, từ đó đưa ra cách thức vận dụng các phương pháp DHTC vào dạy học một số học phần trong chương trình đào tạo ngành QTDVDL-LH tại UEF. 
Mục tiêu nghiên cứu cốt lõi của đề tài là tạo cơ sở để giảng viên vận dụng phương pháp DHTC, công cụ đo lường, đánh giá kết quả học tập, từ đó góp phần giúp sinh viên đạt được chuẩn đầu ra về kỹ năng một số học phần trong chương trình đào tạo ngành QTDVDL-LH tại UEF. 
 
Hội đồng đưa ra nhận xét giúp nhóm tác giả hoàn thiện đề tài 
 
Đánh giá đề tài, Hội đồng đề cao giá trị thực tiễn và ứng dụng, đề tài có thể trở thành cơ sở tham khảo cho các ngành học khác khi hoàn thiện nghiên cứu. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng chỉ ra những thiếu sót, góp ý chỉnh sửa để nhóm tác giả có thể tiếp tục hoàn thiện đề tài và có những hướng nghiên cứu sâu hơn nữa trong tương lai. 
 
TT.TT-TT
TIN LIÊN QUAN
Công bố Khoa học
Clarivate
Scopus
13
Năm xây dựng và phát triển
980+
Bài đăng trên tạp chí
380+
Lượt trích dẫn