NCKH của giảng viên

Đề tài nghiên cứu về mô hình đào tạo của giảng viên được nghiệm thu mang tính ứng dụng cao

23/06/2023
Tiếp nối hoạt động nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học giảng viên cấp trường năm học 2022 - 2023, vào chiều 14/6, đề tài “Mô hình đào tạo kết hợp của các trường đại học tư thục Việt Nam khu vực Thành phố Hồ Chí Minh” đã được nghiệm thu thành công với giá trị thực tiễn cao. 
Nhóm tác giả nghiên cứu đề tài gồm: TS. Tăng Mỹ Sang – Phó Trưởng khoa Tài chính - Thương mại, ThS. Tăng Mỹ Hà – Phó Trưởng khoa Kinh tế. 
Hội động nghiệm thu có: TS. Ngô Minh Hải – Chủ tịch, TS. Nguyễn Quốc Anh – Phản biện 1, TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan – Phản biện 2, TS. Nguyễn Duy Quang – Ủy viên, ThS. Trần Ngọc Thanh – Ủy viên, Thư ký. 
 


Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu do TS. Tăng Mỹ Sang làm chủ nhiệm đề tài 
 
Dựa vào xu thế đào tạo trên thế giới và sự thích nghi của các trường đại học tại Việt Nam trong thời gian đại dịch, mô hình giảng dạy kết hợp trực tiếp và trực tuyến được áp dụng nhiều hơn. 
Nhóm tác giả đã trình bày kết quả nghiên cứu dựa trên khảo sát thực tế từ các trường đại học tư thục tại TP.HCM. Từ quá trình nghiên cứu, nhóm tác giả cũng đưa ra kiến nghị để hoàn thiện mô hình đào tạo kết hợp này như trang bị công nghệ, thiết kể bài giảng phù hợp,… 
 


Đề tài của nhóm tác giả đã được đăng trên tạp chí khoa học 
 
Đánh giá đề tài, Hội đồng đề cao giá trị thực tiễn và ứng dụng trong bối cảnh hiện nay, đề tài có thể trở thành cơ sở tham khảo cho các trường đài học khi hoàn thiện nghiên cứu. Điểm sáng của đề tài là lựa chọn phạm vi nghiên cứu phù hợp, đặc biệt đề tài đã được công bố trên tạp chí khoa học Scopus Q3. 
 
Hội đồng nghiệm thu đánh giá, góp ý cho đề tài 
 
Bên cạnh đó, Hội đồng cũng chỉ ra những thiếu sót, góp ý chỉnh sửa để nhóm tác giả có thể tiếp tục hoàn thiện đề tài và có những hướng nghiên cứu sâu hơn nữa trong tương lai. 
Đề tài về mô hình đào tạo kết hợp của giảng viên Nhà UEF đã được nghiệm thu thành công, góp phần nâng cao tinh thần nghiên cứu khoa học trong giảng viên và sinh viên trường. 
 
TT.TT-TT
TIN LIÊN QUAN
Công bố Khoa học
Clarivate
Scopus
13
Năm xây dựng và phát triển
980+
Bài đăng trên tạp chí
380+
Lượt trích dẫn