NCKH của giảng viên

Thêm 2 đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên UEF được nghiệm thu thành công

08/04/2022
Đề tài “Khai thác luật tuần tự với ràng buộc ITEMSET” do TS. Văn Thị Thiên Trang – Phó Trưởng khoa Công nghệ thông tin làm chủ nhiệm và đề tài "Tác động của trách nhiệm xã hội đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng: Nghiên cứu trường hợp các ngân hàng niêm yết tại Việt Nam" do ThS. Tăng Mỹ Sang - Phó Trưởng khoa Tài chính - Thương mại làm chủ nhiệm vừa được nghiệm thu thành công.
Chiều 6/4, Viện Đào tạo Sau đại học và Khoa học công nghệ đã phối hợp cùng khoa Công nghệ thông tin tổ chức buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: "Khai thác luật tuần tự với ràng buộc ITEMSET” do TS. Văn Thị Thiên Trang – Phó Trưởng khoa Công nghệ thông tin làm chủ nhiệm.
Hội đồng nghiệm thu gồm TS. Nguyễn Hà Giang – Trưởng khoa Công nghệ thông tin – Chủ tịch; TS. Huỳnh Đệ Thủ - Trưởng ngành Khoa học dữ liệu - Phản biện 1; ThS. Ngô Văn Công Bằng – Giảng viên khoa Công nghệ thông tin - Phản biện 2; ThS. Trần Thành Công – Giảng viên khoa Công nghệ thông tin - Ủy viên; ThS. Phạm Phú Thanh Sang – Giám đốc Trung tâm Quản lý công nghệ thông tin - Ủy viên, Thư ký.
 

TS. Văn Thị Thiên Trang trình bày kết quả nghiên cứu trước Hội đồng
 
Tại buổi báo cáo, đại diện nhóm nghiên cứu là TS. Văn Thị Thiên Trang đã trình bày lý do chọn đề tài, bài toán nghiên cứu, phương pháp đề xuất, kết luận thực nghiệm và hướng phát triển trong tương lai của đề tài.
Theo đó, đề tài nghiên cứu, khai thác luật tuần tự từ cơ sở dữ liệu chuỗi (dãy sự kiện theo thứ tự thời gian) như: chuỗi mua sắm, chuỗi truy cập web, chuỗi gen sinh học DNA,… Đây là bài nghiên cứu mang ý nghĩa thiết thực cao, ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như: Công nghệ sinh học, điều trị y khoa; Thương mại điện tử, thị trường chứng khoán; Dự báo thiên tai, các quy trình khoa học kỹ thuật. Đặc biệt, đề tài có bài báo khoa học được đăng trên tạp chí quốc tế.
Đánh giá về đề tài, TS. Nguyễn Hà Giang cho biết, đây là một hướng nghiên cứu mới và hay, có giá trị lý luận và giá trị thực tiễn cao. Các thành viên phản biện cũng đồng ý rằng, đề tài sẽ được ứng dụng nhiều trong các lĩnh vực khoa học dữ liệu, thương mại điện tử,… trong thời gian tới. Kết quả đề tài đạt loại xuất sắc.
 

Hội đồng đưa ra phản biện, nhận xét và tiến hành đánh giá
  
Tiếp đó, sáng ngày 7/4, đề tài "Tác động của trách nhiệm xã hội đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng: Nghiên cứu trường hợp các ngân hàng niêm yết tại Việt Nam" do ThS. Tăng Mỹ Sang - Phó Trưởng khoa Tài chính - Thương mại làm chủ nhiệm cũng được nghiệm thu thành công.
Hội đồng nghiệm thu gồm: TS. Lâm Thị Hồng Hoa - Chủ tịch; TS. Nguyễn Tiến Trung - Phản biện 1; TS. Hà Thị Thủy - Phản biện 2; ThS. Lê Đức Thắng - Ủy viên; ThS. Nguyễn Thanh Lâm - Ủy viên, Thư ký.
 
 
Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sáng ngày 7/4
 
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là tìm hiểu tác động của trách nhiệm xã hội (CSR) đến hiệu quả tài chính tại các ngân hàng thương mại đang niêm yết tại Việt Nam. Cụ thể là: Xác định, phân tích, đánh giá tác động của CSR đến các ngân hàng thương mại; Tìm hiểu các giải pháp CSR hiệu quả nhằm thúc đẩy việc thực hiện hoạt động CSR và tăng hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại.
 
 
ThS. Tăng Mỹ Sang trình bày kết quả nghiên cứu trước Hội đồng
 
Đây là đề tài có tính mới, tính khoa học và giá trị thực tiễn cao. Các phương pháp tiếp cận và phương pháp nghiên cứu được sử dụng phong phú, phù hợp với nội dung và tính chất của đề tài.
Buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học đã kết thúc thành công. Kết quả này một lần nữa góp phần nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên các khoa nói riêng và Nhà UEF nói chung, tạo động lực để các thầy cô thực hiện nhiều hơn nữa những công trình khoa học có giá trị trong thời gian tới.
 
TT.TT-TT
TIN LIÊN QUAN
Chỉ mục
logo Google Scholar
Công bố Khoa học
Clarivate
Scopus
13
Năm xây dựng và phát triển
980+
Bài đăng trên tạp chí
380+
Lượt trích dẫn