NCKH của giảng viên

UEF nghiệm thu thành công đề tài về Kế toán quản trị trong doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam

17/08/2022
Chiều nay - 14/7, Viện Đào tạo sau đại học và Khoa học công nghệ UEF đã tổ chức buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: “Các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng Kế toán quản trị trong doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) tại Việt Nam” do TS. Hà Thị Thủy - Phó Trưởng Khoa Tài chính - Thương mại và ThS. Nguyễn Thanh Lâm - Trợ lý Trưởng Khoa đồng chủ nhiệm.
Hội đồng nghiệm thu gồm: TS. Lê Thị Thanh Hà – Chủ tịch, TS. Nguyễn Văn Bảo – Phản biện 1; TS. Lê Thị Mỹ Nương – Phản biện 2; TS. Nguyễn Phúc Quỳnh Như - Ủy viên; ThS. Lê Phương Dung - Ủy viên, Thư ký.
 
Hội đồng nghiệm thu và nhóm tác giả thực hiện đề tài 
 
Vận dụng Kế toán quản trị tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay là một vấn đề quan trọng và cần thiết phải thực hiện. Tuy nhiên việc vận dụng này bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố khác nhau.
Dựa trên mô hình nghiên cứu và kết quả phân tích các nhân tố khám phá, nhóm tác giả đã chỉ ra thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh vừa và nhỏ, chẳng hạn như: quy mô doanh nghiệp, chiến lược kinh doanh, mức độ áp dụng khoa học kỹ thuật, trình độ quản lý và đội ngũ kế toán,…
 
Đại diện nhóm tác giả, TS. Hà Thị Thủy trình bày kết quả nghiên cứu
 
Từ đó, nhóm tác giả đưa ra những hàm ý quản trị phù hợp góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập như: các doanh nghiệp cần phải tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để tự động hóa quá trình thu thập và xử lý số liệu, từ đó tạo điều kiện cho việc áp dụng các kỹ thuật kế toán quản trị; nâng cao trình độ cán bộ kế toán và cập nhật kiến thức kế toán quản trị; các nhà quản trị cần phải hiểu được có vai trò quan trọng trong quá trình ra quyết định và dẫn dắt doanh nghiêp đi đến thành công,…
 Hội đồng đánh giá cao nhưng nỗ lực nghiên cứu của nhóm tác giả
 
Bên cạnh những mặt đạt được, hội đồng khoa học cũng đưa ra nhiều góp ý, nhận xét về mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu,… để các tác giả tiếp tục hoàn thiện đề tài, hoặc có những hướng nghiên cứu sâu hơn nữa trong tương lai, góp phần nâng cao hoạt động nghiên cứu khoa học giảng viên tại UEF và bổ sung nguồn tài liệu tham khảo có giá trị cho sinh viên.
 
TT.TT-TT
TIN LIÊN QUAN
Công bố Khoa học
Clarivate
Scopus
13
Năm xây dựng và phát triển
980+
Bài đăng trên tạp chí
380+
Lượt trích dẫn