NCKH của giảng viên
Nối tiếp thành công của Hội thảo khoa học công nghệ lần I (20/9/2019), khoa Công nghệ thông tin UEF tiếp tục tổ chức Hội thảo khoa học lần II năm 2020 với chủ đề: “Một...
Sáng ngày 5/3 vừa qua, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF) đã tổ chức cuộc họp xét duyệt đề cương 9 đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở đợt...
Công bố Khoa học
Clarivate
Scopus
13
Năm xây dựng và phát triển
980+
Bài đăng trên tạp chí
380+
Lượt trích dẫn