Danh sách đối tác cộng đồng

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS)

29/05/2018
Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS VN) là một tổ chức phi lợi nhuận của Việt Nam với mục tiêu chính là góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững thông qua hoạt động công dân trẻ. Các hoạt động của CSDS, giúp nâng cao ảnh hưởng của giới trẻ đối với chương trình phát triển thông qua việc xây dựng năng lực của thanh niên và mở rộng cơ hội tham gia vào hoạt động xã hội và hoạt động tình nguyện cho thanh niên.

Các hoạt động đã hợp tác:
TIN LIÊN QUAN