Nhu cầu cộng đồng

Nhu cầu phổ biến phương pháp "Làm Cha Mẹ tích cực"

30/08/2018


Tổ chức cộng đồng và nhu cầu: Dự án “Làm Cha Mẹ tích cực” do Trung tâm Service-Learning - ĐH UEF khởi động, có sự hợp tác với các hướng dẫn viên của tổ chức Save the Children Vietnam (SCI). SCI là tổ chức phi chính phủ của Mỹ hoạt động tại Việt Nam với sứ mệnh thúc đẩy những đột phá trong việc chăm sóc trẻ em. 

Dự án tiếp cận với nhóm cha mẹ hiện đang làm việc trong các tổ chức cộng đồng trong lĩnh vực trẻ em. Là nhân viên làm việc với trẻ em, họ là những người cần được học hỏi và thực hành những giá trị chăm sóc bảo vệ trẻ trong chính cuộc sống của mình, để từ đó có thể lan tỏa phương pháp/mô hình PDEP (Positive Discipline Everyday Parenting - Làm cha mẹ theo phương pháp kỷ luật tích cực, gọi tắt là “làm cha mẹ tích cực”).

Xem chi tiết
 

 

TIN LIÊN QUAN