Thông báo
Hành trang thực tập của 'Từ giảng đường đến khởi nghiệp 2020'
Hành trang thực tập của "Từ giảng đường đến khởi nghiệp 2020" Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM
ĐIỀU KIỆN XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP
điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp - Trung tâm hỗ trợ học vụ - Trường đại học kinh tế Tài Chính TP.HCM
UEF thông báo về thời gian thực tập tốt nghiệp của sinh viên khóa 2016
UEF thông báo về thời gian thực tập tốt nghiệp của sinh viên khóa 2016 - Trung tâm hỗ trợ học vụ - Trường đại học Kinh tế tài...
Thông báo: Học viên, sinh viên UEF nghỉ học đến hết ngày 03/05/2020 để phòng ngừa COVID-19
Đại dịch toàn cầu Covid-19 diễn biến phức tạp, học viên, sinh viên UEF nghỉ học đến hết ngày 03/05/2020 - Trung tâm Hỗ trợ học...
Đại dịch toàn cầu Covid-19 diễn biến phức tạp, học viên, sinh viên UEF nghỉ học đến hết ngày 29/3
Đại dịch toàn cầu Covid-19 diễn biến phức tạp, học viên, sinh viên UEF nghỉ học đến hết ngày 29/3 - Trung tâm hỗ trợ học vụ -...
Thông báo v/v tổ chức thực tập tốt nghiệp và hoàn thành chương trình đào tạo Khóa 2016
Thông báo v/v tổ chức thực tập tốt nghiệp và hoàn thành chương trình đào tạo Khóa 2016 - Trung tâm hỗ trợ học vụ - Phòng đào tạo...
Thông báo: Học viên, sinh viên UEF tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 15/3 để phòng ngừa Covid-19
Thông báo: Học viên, sinh viên UEF tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 15/3 để phòng ngừa Covid-19 - Phòng Đào Tạo - Trung tâm hỗ trợ...
UEF sẵn sàng đón sinh viên trở lại sau thời gian tạm nghỉ phòng ngừa virus COVID-19
UEF sẵn sàng đón sinh viên trở lại sau thời gian tạm nghỉ phòng ngừa virus COVID-19 - TT.HTHV - Phòng Đào Tạo - Trường đại học Kinh...
Những lưu ý cần thiết dành cho sinh viên UEF khi trở lại trường bắt đầu học kỳ 2 NH 2019-2020
Những lưu ý cần thiết dành cho sinh viên UEF khi trở lại trường bắt đầu học kỳ 2 NH 2019-2020 - TT.HTHV- Phòng Đào Tạo - Trường...
UEF thông báo: Học viên, sinh viên được nghỉ học thêm 1 tuần để phòng ngừa dịch bệnh nCoV
UEF thông báo: Học viên, sinh viên được nghỉ học thêm 1 tuần để phòng ngừa dịch bệnh nCoV - Trung tâm hỗ trợ học vụ - Trường...