Hoạt động KHCN CB-GV-NV
Tiếp nối hoạt động nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học giảng viên cấp trường năm học 2022 - 2023, vào chiều 14/6, đề tài “Mô hình đào tạo kết hợp của các trường đại...
Ngày 23/3 vừa qua, Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ UEF đã đánh giá và thông qua 2 công trình nghiên cứu cấp trường. Các đề tài đều được...
Tối 4/11 vừa qua, Khoa Kinh tế UEF đã tổ chức thành công buổi "Tập huấn hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu nghiên cứu khoa học và xuất bản bài báo khoa học trên tạp chí quốc...
Chiều nay - 14/7, Viện Đào tạo sau đại học và Khoa học công nghệ UEF đã tổ chức buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: “Các yếu tố ảnh hưởng đến việc...
Nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử đến lòng trung thành của khách hàng trong bối cảnh dịch Covid-19, từ đó tìm ra các giải pháp hoàn...
Trong khuôn khổ hoạt động nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học giảng viên năm học 2021 - 2022, sáng ngày 20/7, đề tài “Mô hình xếp hạng tín dụng cho doanh nghiệp sử...
Chiều nay - 14/7, Viện Đào tạo sau đại học và Khoa học công nghệ UEF đã tổ chức buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: “Các yếu tố ảnh hưởng đến việc...
Đề tài “Khai thác luật tuần tự với ràng buộc ITEMSET” do TS. Văn Thị Thiên Trang – Phó Trưởng khoa Công nghệ thông tin làm chủ nhiệm và đề tài "Tác động của trách...
Tiếp tục ghi nhận và phát huy tinh thần nghiên cứu khoa học trong giảng viên, sáng 2/3, Viện Đào tạo Sau đại học và Khoa học công nghệ đã phối hợp với khoa Tiếng Anh...
Chiều ngày 17/1, UEF đã tiến hành nghiệm thu và thông qua đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở cho nhóm tác giả gồm: ThS. Tăng Mỹ Sang - Chủ nhiệm đề tài, ThS. Nguyễn...