Sức khỏe học đường

Trung tâm hỗ trợ người yếu thế

15/01/2022
UEF có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập toàn cầu; xây dựng môi trường tự do học thuật và nghiên cứu giúp người học phát triển toàn diện, năng động và sáng tạo; phát triển năng lực làm việc thực tế, tính chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm với xã hội thông qua việc kết nối chặt chẽ với doanh nghiệp và cộng đồng.
 
Giá trị cốt lõi của UEF:
  • Lấy người học làm trung tâm
  • Đề cao tính chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo
  • Phát huy tinh thần trách nhiệm và cống hiến xã hội
  • Coi trọng văn hóa chất lượng
  • Thúc đẩy hợp tác, phát triển và hội nhập quốc tế.
 
Với sứ mệnh đào tạo và những giá trị cốt lõi này, mỗi sinh viên đều được quan tâm chăm sóc, tạo điều kiện phát triển chuyên môn, kỹ năng và phát huy tài năng, năng khiếu. 
 

TIN LIÊN QUAN