Hoạt động gắn kết doanh nghiệp

UEF CHÍNH THỨC RA NHẬP MẠNG LƯỚI VECOMNET

09/09/2022
Vào sáng ngày 9/9 hôm nay, Hiệp hội Thương Mại Điện Tử Việt Nam (VECOM) tổ chức Hội thảo "Đào tạo Thương Mại Điện Tử" nhằm mục đích trao đổi, đề xuất các giải pháp để đánh giá nhu cầu nguồn nhân lực cho phát triển kinh doanh số và thương mại điện tử, đánh giá tình hình đào tạo thương mại điện tử tại các trường đại học cũng như đề xuất các giải pháp, khuyến nghị đối với hoạt động đào tạo thương mại điện tử đáp ứng nhu cầu thực tiễn.
Nội dung buổi Hội thảo đã trả lời cho những câu hỏi:
- Nhu cầu nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh doanh số và thương mại điện tử như thế nào?
- Tình hình đào tạo thương mại điện tử tại các trường đại học ra sao?
- Các giải pháp, khuyến nghị nào giúp hoạt động đào tạo thương mại điện tử hiệu quả hơn?
Đặc biệt, Hội thảo sáng nay với nội dung nổi bật đó chính là Lễ công bố Mạng lưới các cơ sở đào tạo thương mại điện tử khu vực miền Nam. Các thành viên sáng lập Mạng lưới là đại diện các trường đại học cùng nhau bước lên sân khấu, chạm tay vào quả cầu led thể hiện sự kết nối của mọi thành viên trong cùng Mạng lưới, với mục đích phát triển nguồn nhân lực TMĐT trên cả nước ngày càng vững chắc, mạnh mẽ hơn.

Đại diện thành viên VECOMNET từ Trường Đại học Kinh tế - Tài chính: T.S Nguyễn Hà Giang - Trưởng Khoa Công nghệ thông tin.

Mạng lưới được thành lập với 4 mục đích chính:
+ Hình thành 1 mạng lưới để kết nối các thành viên, phối hợp, giúp đỡ lẫn nhau nhằm nâng cao chất lượng đào tạo TMĐT và kinh doanh số, đảm bảm cung cấp đầy đủ, kịp thời nguồn nhân lực chất lượng cho sự phát triển của lĩnh vực TMĐT.
+ Huy động sự hỗ trợ của các DN hội viên Hiệp hội và các cơ quan, tổ chức tới các thành viên Mạng lưới, giúp các thành viên gắn hoạt động đào tạo với thực tiễn.
+ Hỗ trợ, thúc đẩy đào tạo, phát triển, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực về TMĐT.
+ Thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế trong hoạt động đào tạo chuyên nghiệp TMĐT và Kinh doanh số.


Chắc chắn trong tương lai, với những chia sẻ THIẾT THỰC về chính sách phát triển nguồn nhân lực TMĐT cũng như hiện trạng đào tạo nhân lực ngành nghề này và sự kết nối của các thành viên trong mạng lưới VECOMNET sẽ giúp chương trình đào tạo TMĐT của chúng ta có được những góc nhìn rõ nét về nhu cầu nguồn nhân lực TMĐT, để từ đó có những giải pháp, hướng đi phù hợp với thời đại nhu cầu nhân lực tăng nhanh này.
 
TIN LIÊN QUAN