Ngành đào tạo

Thương mại điện tử

15/07/2022

1. Giới thiệu chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Thương mại điện tử (TMĐT) trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) được ban hành 2016 (theo Quyết định cấp mã ngành đào tạo số: 854/QĐ-BGDĐT ngày 22/03/2016 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) thuộc quản lý của Khoa Hệ thống thông tin - Thương mại (nay là Khoa Công nghệ thông tin - K.CNTT) theo mô hình chất lượng cao.
Khóa tuyển sinh đầu tiên vào năm 2016. Hàng năm từ 2017, 2018, 2019, chương trình được rà soát, cập nhật theo ý kiến khảo sát của các bên liên quan bao gồm: người dạy, người học, người sử dụng lao động và được đánh giá, nghiệm thu bởi hội đồng khoa học.
Tuy có rất nhiều trường đào tạo ngành này, nhưng UEF vẫn luôn là nơi thu hút các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin bởi những lý do sau:
 • Sinh viên được học một môi trường chuyên nghiệp, chuẩn quốc tế.
 • Sinh viên được trải nghiệp thực tế, giao lưu học tập tại các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực TMĐT. Có riêng chương trình đào tạo cho chuyên đề doanh nghiệp.
 • Chương trình học song ngữ 50% các môn học bằng tiếng Anh.
 • Cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại cho sinh viên học và hành.


Phòng thực hành với công nghệ tiên tiến
Giờ học tham quan trải nghiệm tại doanh nghiệp.

2. Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân thương mại điện tử (TMĐT) có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, nắm vững những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về TMĐT, có khả năng tham gia hoạch định chiến lược, chính sách, kế hoạch và tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp TMĐT.
Cử nhân TMĐT với vốn kiến thức lý thuyết rộng, cơ bản và có định hướng, với khả năng thực hành tốt, có khả năng thích nghi với nền kinh tế thị trường đa dạng, luôn biến động, có thể hội nhập được vào nền công nghệ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, có một trình độ vững chắc để có thể tiếp tục học tập và nghiên cứu ở bậc học cao hơn.
Giao lưu kiến thức, văn hoá và ngoại ngữ với sinh viên quốc tế

3. Mục tiêu cụ thể

Cử nhân ngành TMĐT có khả năng:
Về kiến thức:
 • PO1: Kiến thức cơ bản khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, về lý luận chính trị, hiểu biết về pháp luật Việt Nam, hiểu biết về an ninh quốc phòng và giáo dục thể chất.
 • PO2: Kiến thức lý thuyết cơ bản và chuyên sâu của ngành TMĐT để thích ứng tốt với những công việc khác nhau như ứng dụng CNTT trong kinh doanh, tiếp thị, phát triển giải pháp TMĐT toàn diện cho doanh nghiệp.
Sinh viên ngành TMĐT tự tin trình bày đề tài NCKH
Về kỹ năng:
 • PO3: Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp, khả năng tự học, tự nghiên cứu đáp ứng nhu cầu thực tiễn.
 • PO4: Kỹ năng ứng dụng CNTT trong thanh toán, bảo mật thông tin, kinh doanh trực tuyến, marketing.
 • PO5: Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi.
Về thái độ:
 • PO6: Có phẩm chất chính trị, tuân thủ luật pháp.
 • PO7: Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp theo yêu cầu riêng của nghề, có trách với xã hội, cộng đồng.
 Sinh viên ngành Thương mại điện tử hào hứng trong các giờ học nhóm phát huy vai trò chủ động

Hoạt động đào tạo luôn gắn kết với doanh nghiệp, tăng cường kiến thức và trải nghiệm thực tế
4. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (PLOs)
 • PLO1: Nắm vững kiến thức cơ bản về nền tảng toán học, lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn, hiểu biết về pháp luật Việt Nam, hiểu biết về an ninh quốc phòng; có kiến thức và khả năng tự rèn luyện về thể chất.
 • PLO2: Vận dụng kiến thức cơ sở ngành về CNTT và thương mại để thích ứng tốt với những công việc khác nhau như nghiên cứu lý thuyết, đưa ra ý tưởng xây dựng mô hình, thiết kế giải pháp TMĐT, tư vấn, quản lý, nghiên cứu chuyên sâu, dễ dàng tiếp cận các công nghệ mới.
 • PLO3: Kiến thức chuyên sâu ngành TMĐT phục vụ cho công việc: Vận dụng các kiến thức về công nghệ CNTT để phát triển giải pháp thương mại điện tử, giải pháp kinh doanh và tiếp thị trực tuyến.
 • PLO4: Kỹ năng tổ chức, lãnh đạo và làm việc theo nhóm (đa ngành). Kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình huống, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại.

Tham gia các cuộc thi học thuật để cũng cố kiến thức và kỹ năng
Sinh viên thụ hưởng môi trường phát triển toàn diện trí lực
 • PLO5: Lập luận phân tích và giải quyết các vấn đề trong TMĐT: phát triển giải pháp kinh doanh trực tuyến, marketing trực tuyến.
 • PLO6: Kỹ năng phản biện, tư duy phê bình, đánh giá chất lượng công việc. Có khả năng thử nghiệm, nghiên cứu, khám phá tri thức và đưa ra giải pháp sáng tạo.
 • PLO7: Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam. Kỹ năng sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc.
 • PLO8: Có phẩm chất chính trị – đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm đối với nhóm và trách nhiệm đối với tổ chức, đơn vị.
 • PLO9: Năng lực hướng dẫn, giám sát, tham gia cài đặt, triển khai các hệ thống, sản phẩm, giải pháp về TMĐT.
 • PLO10: Có khả năng tự định hướng, lập kế hoạch, điều phối các nguồn lực, đánh giá và đưa ra kết luận chuyên môn, có thể bảo vệ quan điểm cá nhân và cải thiện hiệu quả các hoạt động.

5. Cơ hội việc làm
 • Chuyên viên tư vấn, hoạch định chiến lược, chính sách phát triển, xây dựng và bảo trì các dự án công nghệ thông tin liên quan đến lĩnh vực thương mại điện tử hoặc quản trị doanh nghiệp điện tử.
 • Chuyên viên quản trị, phát triển hệ quản trị nguồn lực doanh nghiệp, xây dựng các hệ thống giao dịch thương mại, kinh doanh trực tuyến tại cơ quan và doanh nghiệp (hành chính sự nghiệp, ngân hàng, viễn thông, hàng không, xây dựng…).
 • Cán bộ quản lý, chuyên viên tại các vị trí: tư vấn, phân tích, thiết kế, xây dựng và triển khai các hệ thống TMĐT, quảng cáo và quan hệ khách hàng, marketing điện tử tại các cơ quan, tổ chức kinh tế – xã hội.
 • Có thể làm cán bộ giảng dạy và nghiên cứu tại các viện và các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.

6. Cơ hội học tập

 • Liên thông trong với các chương trình nâng cao ở bậc sau đại học của các trường đại học trong nước và quốc tế;
 • Chương trình đào tạo song ngữ 50% các môn học bằng Tiếng Anh.

7. Chuẩn đầu ra và CTĐT ngành TMĐT

Khóa CTĐT CĐR Bản mô tả CTĐT
Khóa 2021 Link Link Cơ quan, Doanh nghiệp, nhà tuyển dụng
Phụ huynh, Thí sinh
Khoa quản lý, giảng viên
Khóa 2020 Link Link Cơ quan, Doanh nghiệp, nhà tuyển dụng
Phụ huynh, Thí sinh
Khoa quản lý, giảng viên
Khóa 2019 Link Link Cơ quan, Doanh nghiệp, nhà tuyển dụng
Phụ huynh, Thí sinh
Khoa quản lý, giảng viên
Khóa 2018 Link Link Cơ quan, Doanh nghiệp, nhà tuyển dụng
Phụ huynh, Thí sinh
Khoa quản lý, giảng viên
Khóa 2017 Link Link
Khóa 2016 Link Link 

TIN LIÊN QUAN