PVCĐ

Giới thiệu

20/09/2019

Chức năng/nhiệm vụ:

Khoa Công nghệ thông tin của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF) bên cạnh đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp, Khoa rất chú trọng và đẩy mạnh việc học tập gắn với phục vụ cộng đồng, khuyến khích sinh viên rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy thực tiễn, trách nhiệm công dân, trưởng thành và nhân bản, góp phần phát triển xã hội tốt đẹp hơn và phù hợp với nhu cầu nhân lực của xã hội tiên tiến, hiện đại...

Tầm nhìn:

Khoa Công nghệ thông tin của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF) thông qua việc hỗ trợ, kết nối với Trung tâm phục vụ cộng đồng (UEF) với giảng viên và sinh viên để thực hiện sứ mạng của Trường về giáo dục con người toàn diện, hướng tới chuẩn mực quốc tế và phát triển bền vững.
Service Learning giúp sinh viên khi tốt nghiệp được trang bị những kỹ năng làm việc thực tế, năng động, nhận thức trách nhiệm công dân với địa phương và tầm nhìn quốc tế về những vấn đề kinh tế-xã hội hiện tại.
Suy nghĩ phản biện, tính lãnh đạo và trách nhiệm công dân
Đề cao sự hợp tác và liên kết
Tôn trọng sự khác biệt và đa dạng trong cộng đồng
Sáng tạo và trải nghiệm
Tạo bình đẳng về cơ hội cho những cộng đồng thiệt thòi
Vì sự phát triển bền vững
TIN LIÊN QUAN