Liên hệ

Liên hệ

04/03/2020
Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh
141 - 145 Điện Biên Phủ, P. 15, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
Tel: (028) 5422 1111 - 5422 1398 - Số nội bộ: 300, 301
Email: khoacntt@uef.edu.vn
Website: https://www.uef.edu.vn/kcntt
TIN LIÊN QUAN