Thông báo sinh viên
Khoa Công nghệ thông tin thông báo thực hiện học phần đồ án dành cho sinh viên khóa 2018 năm học 2021-2022
Khoa CNTT tổ chức buổi gặp mặt Lãnh đạo Khoa và sinh viên các khóa 2018, 2019 và 2020 đầu năm học 2021-2022
Thực hiện theo kế hoạnh năm học 2021 - 2022 của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF); Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp,...
Để việc thực hiện KLTN đạt kết quả tốt, Khoa sẽ tổ chức buổi "Hướng dẫn thực hiện học phần KLTN"
Với mục đích tăng cường công tác chăm lo, hỗ trợ sinh viên UEF có hoàn cảnh khó khăn nhưng có tinh thần hiếu học, vượt khó học tốt, Nhà trường thông báo đến toàn thể...
Thực hiện theo Thông báo số: 185/TB-UEF ngày 18/6/2021 của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF) về việc Tổ chức học kỳ hè năm học 2020-2021;...
Lấy ý tưởng từ cuộc thi "Trạng nguyên" trong lịch sử và cuộc thi "Trạng FPT" do Tập đoàn FPT tổ chức hàng năm, Khoa CNTT của Trường Đại học...
Căn cứ Công văn số 1641/UBND-VX ngày 21 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tạm dừng hoạt động một số loại hình dịch vụ để phòng, chống dịch...
Nhằm tư vấn, định hướng chuyên ngành Công nghệ thông tin (CNTT) dành cho sinh viên khóa 2019.
Theo Thông báo trước đó từ Nhà trường về vấn đề tổ chức dạy học trong điều kiện dịch bệnh COVID-19, buổi học đầu tiên của các môn học theo thời khóa biểu học kỳ 2B,...