Thông báo sinh viên

[Thông Báo] Tổ chức buổi "Hướng dẫn thực hiện học phần KLTN"

01/09/2021
Khoa Công nghệ thông tin chúc mừng các bạn đã có kết quả học tập tốt và đủ điều kiện thực hiện Khoá luận tốt nghiệp (KLTN) năm học 2021-2022.
Để việc thực hiện KLTN đạt kết quả tốt, Khoa sẽ tổ chức buổi "Hướng dẫn thực hiện học phần KLTN" cho các bạn theo thông tin cụ thể như sau:
1. Thời gian: 9h00 Thứ Bảy ngày 11/09/2021
2. Địa điểm: Online qua Microsoft Teams
3. Nội dung:
- Thông tin về đề tài
- Giảng viên hướng dẫn
- Lịch trình thực hiện
- Nộp khoá luận và Bảo vệ trước hội đồng
- Giải đáp thắc mắc SV
TIN LIÊN QUAN