Thông báo sinh viên

THÔNG BÁO THỰC HIỆN HỌC PHẦN ĐỒ ÁN DÀNH CHO SV KHÓA 2018

21/11/2021
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP. HCM
                 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 
THÔNG BÁO
V/v triển khai học phần đồ án dành cho sinh viên khóa 2018 năm học 2021 - 2022
 

Thông báo về việc thực hiện học phần Đồ án dành cho SV Khóa 2018

- Tên môn học: Đồ án. Mã môn học: ITE1459

- Thời gian học: từ ngày 22/11/2021-16/01/2022 (8 tuần)

SV vào MS-Teams để xem lịch gặp Giảng viên hướng dẫn (do GVHD thông báo), buổi đầu tiên GVHD sẽ hướng dẫn chọn đề tài và cách thực hiện học phần.

SV báo cáo tiến độ làm đồ án hàng tuần cho GVHD.

Sinh viên nộp báo cáo cuối kỳ lên LMS gồm:

1. File báo cáo (xem file biểu mẫu Hướng dẫn thực hiện báo cáo đồ án) + source code sản phẩm (nếu có).

2. Phiếu theo dõi tiến độ (có chữ ký của Giảng viên).

Sinh viên download các biểu mẫu tại đây: biểu mẫu

TIN LIÊN QUAN